PT-Mittari

Kaustisen seutukunnan hoidon porrastus -hankkeessa kehitetty, sähköinen päivittäisten toimintojen mittari perustuu arkitodellisuuteen ja asiakkaan käytännön toimintakykyyn. Asiakkaan hoidon tarve arvioidaan ohjelman avulla päivittäisten toimintojen määrällä.

PT-mittari (iso)

Ohjelman avulla kunkin (avohuollon, perusterveydenhuollon tai kunnan kotipalvelun tms.) asiakkaan päivittäiset toiminnot kirjataan järjestelmään ja hänen avun tarvettaan on helppo seurata. Ohjelman avulla voi myös tarkistaa, onko asiakas hoidettavana hänelle tarkoituksen mukaisimmassa paikassa. Ohjelma helpottaa myös hoidon vaikuttavuuden arvioinnissa sekä hoitosuunnitelmien tekemisessä.

 

Ohjelma on helppokäyttöinen ja luotettava, koska se ei perustu pisteytysjärjestelmään. Kehityshankkeen aikana, pitkän työkokemuksen omaava sairaanhoitaja testasi Pt-portaikon soveltuvuutta vanhusten hoidossa ja havaitsi sen varsin käyttökelpoiseksi.

 

Ohjelma helpottaa asiakkaan todellisen hoidon tarpeen arviointia, eikä tietojen ajan tasalla pitäminen rasita käytännön hoitotyötä, sillä ne onnistuvat tietokoneella nopeasti. Verkossa toimivaan ohjelmaan kirjaudutaan sähköisen henkilökortin tunnistamana ja tämä varmistaa sen, että tietosuoja säilyy ja tiedot ovat luotettavia. Ohjelma soveltuu sekä vanhusten että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten hoitotyön tueksi.

 

Ohjelma antaa hallinnolle suoraan tilastotietoa:

  • onko hoidon porrastus onnistunut
  • asiakkaiden avun tarpeesta ja hoidettavuudesta sekä kunnan että eri toimintayksiköiden näkökulmasta
  • kotihoidon matkoihin kuluvan ajan tarve
  • hoitohenkilökunnan resurssien arviointiin ja suunnitteluun
  • asiakkaan saamista kunnallisten tai muiden palvelujen määristä, sosiaalietuuksista, hoitotarvikkeista ja apuvälineistä
PT-mittari esite
Kasesoft - Extranet
Tunnus
Salasana