Lestijärven kunnan päätökset > Maaseutulautakunta
Keskiviikko 4.10.2017 klo 10-11.15, Toholammin kunnanvirasto, kokoushuone 1
13§ KOKOUKSEN AVAUS
14§ MAASEUTULAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2017
15§ MAASEUTULAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020
16§ TIEDOKSI SAATETTAVAT VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
17§ MUUT ASIAT JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN