Lestijärven kunnan päätökset > Sivistyslautakunta
Ke 15.11.2017 klo 18.00, Lestin koulun fysiikanluokka
42§ KOKOUKSEN AVAUS
43§ LUPA KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMISEEN SIVUTOIMISESTI
44§ TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020
45§ VASTINE OIKAISUVAATIMUKSEEN KOSKIEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSTÄ 04.10.2017 §38 TILAN VUOKRAAMINEN TUIKKULA OY:LTÄ
46§ HAKEMUS OSITTAISELLE VARHENNETULLE VANHUUSELÄKKEELLE / HANNELE HYLKILÄ
47§ KOULUPSYKOLOGIPALVELUN OSTOPALVELUN JATKAMINEN PSYKOLOGIPALVELUT KATI KIISKILÄ
48§ ILMOITUSASIAT
49§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.9.2017
50§ MUUT ASIAT
51§ KIRSI SALOSEN IRTISANOUTUMINEN PÄIVÄHOIDON OHJAAJAN VIRASTA JA LUPA VIRKASUHTEEN TÄYTTÄMISEEN
52§ LUPA KOULUN SIIVOOJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMISEEN JA KESKUSKEITTIÖN OSA-AIKAISEN KEITTÄJÄN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMISEEN
Keskiviikko 4.10.2017 klo 19.00, Lestin koulun kotitalousluokka
35§ KOKOUKSEN AVAUS
36§ PÄIVÄKOTIAPULAISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN OPPISOPIMUSTYÖSUHTEELLA
37§ ILMOITUSASIAT
38§ TILAN VUOKRAAMINEN TUIKKULA OY:LTÄ JA PÄIVÄKODIN SIIRTÄMINEN VÄISTÖTILOIHIN
39§ KOULUN TILATARVEKARTOITUS SISÄILMAONGELMIEN TAKIA
40§ KOULUKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN
41§ MUUT ASIAT
15.08.2017 klo 19.00, Lestin koulun kotitalousluokka
26§ KOKOUKSEN AVAUS
27§ KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAISEN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN
28§ OSAVUOSIKATSAUS JA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.6.2017
29§ LUPA OSA-AIKAISEN LÄHIHOITAJAOPPISOPIMUSTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN PÄIVÄKODILLE
30§ LESTIJÄRVEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
31§ SUBJEKTIIVISEN PÄIVÄHOIDON RAJAAMINEN 20 h/vko JA VIRIKEHOIDON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET
32§ ILMOITUSASIAT
33§ LESTIN ALA- JA YLÄKOULUN SEKÄ ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
34§ MUUT ASIAT