Lestijärven kunnan päätökset > Sivistyslautakunta
Torstai 1.2.2018 klo 19.00, Lestin koulun kotitalousluokka
1§ KOKOUKSEN AVAUS
2§ ERON MYÖNTÄMINEN JAAKKO RITOLALLE MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN LEHTORIN VIRASTA
3§ LUPA MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN LEHTORIN VIRAN TÄYTTÄMISEEN
4§ PÄIVÄHOIDON OHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
5§ LUKUVUODEN 2018-2019 TYÖPÄIVÄT
6§ LUPA PERHEPÄIVÄHOITAJAN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMISEEN
7§ ILMOITUSASIAT
8§ VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2018 ALKAEN
9§ KESKUSKEITTIÖN ELINTARVIKETOIMITTAJIEN TARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN ajalle 1.1.2018-31.12.2020
10§ KESKUSKEITTIÖN OSTOPALVELUN HINNAT VUODELLE 2018
11§ NUORISO- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2018
12§ OPETUKSEN SIIRTÄMINEN VÄISTÖTILOIHIN VANHASTA KOULURAKENNUKSESTA
13§ MUUT ASIAT
Torstai 21.12.2017 klo 9.00, Kunnantalo, valtuustosali
53§ KOKOUKSEN AVAUS
54§ SIVISTYSLAUTAKUNNAN KOKOUSTEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN, KOKOUKSESTA ILMOITTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
55§ NIMENKIRJOITUSOIKEUS JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUODELLE 2018
56§ KOULUKESKUKSEN SIIVOOJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN
57§ PÄIVÄHOIDONOHJAAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN
58§ SOPIMUS KOULUKURAATTORIN TYÖN MYYNTIPALVELUSTA TOHOLAMMIN KUNNALLE
59§ ILMOITUSASIAT
60§ PÄIVÄKOTITILOJEN SANEERAUS KOULUN VÄISTÖTILAKSI
61§ MUUT ASIAT
Ke 15.11.2017 klo 18.00, Lestin koulun fysiikanluokka
42§ KOKOUKSEN AVAUS
43§ LUPA KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMISEEN SIVUTOIMISESTI
44§ TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020
45§ VASTINE OIKAISUVAATIMUKSEEN KOSKIEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖSTÄ 04.10.2017 §38 TILAN VUOKRAAMINEN TUIKKULA OY:LTÄ
46§ HAKEMUS OSITTAISELLE VARHENNETULLE VANHUUSELÄKKEELLE / HANNELE HYLKILÄ
47§ KOULUPSYKOLOGIPALVELUN OSTOPALVELUN JATKAMINEN PSYKOLOGIPALVELUT KATI KIISKILÄ
48§ ILMOITUSASIAT
49§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.9.2017
50§ MUUT ASIAT
51§ KIRSI SALOSEN IRTISANOUTUMINEN PÄIVÄHOIDON OHJAAJAN VIRASTA JA LUPA VIRKASUHTEEN TÄYTTÄMISEEN
52§ LUPA KOULUN SIIVOOJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMISEEN JA KESKUSKEITTIÖN OSA-AIKAISEN KEITTÄJÄN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMISEEN
Keskiviikko 4.10.2017 klo 19.00, Lestin koulun kotitalousluokka
35§ KOKOUKSEN AVAUS
36§ PÄIVÄKOTIAPULAISEN TOIMEN TÄYTTÄMINEN OPPISOPIMUSTYÖSUHTEELLA
37§ ILMOITUSASIAT
38§ TILAN VUOKRAAMINEN TUIKKULA OY:LTÄ JA PÄIVÄKODIN SIIRTÄMINEN VÄISTÖTILOIHIN
39§ KOULUN TILATARVEKARTOITUS SISÄILMAONGELMIEN TAKIA
40§ KOULUKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN
41§ MUUT ASIAT
15.08.2017 klo 19.00, Lestin koulun kotitalousluokka
26§ KOKOUKSEN AVAUS
27§ KOULUNKÄYNNINOHJAAJAN MÄÄRÄAIKAISEN TEHTÄVÄN TÄYTTÄMINEN
28§ OSAVUOSIKATSAUS JA TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.6.2017
29§ LUPA OSA-AIKAISEN LÄHIHOITAJAOPPISOPIMUSTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN PÄIVÄKODILLE
30§ LESTIJÄRVEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
31§ SUBJEKTIIVISEN PÄIVÄHOIDON RAJAAMINEN 20 h/vko JA VIRIKEHOIDON JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET
32§ ILMOITUSASIAT
33§ LESTIN ALA- JA YLÄKOULUN SEKÄ ESIOPETUKSEN VUOSISUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
34§ MUUT ASIAT