Lestijärven kunnan päätökset > Valtuusto
Torstai 27.02.2020 klo19.00, Kunnanvirasto, valtuustosali
1§ KOKOUKSEN AVAUS
2§ KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUODELLE 2020
3§ KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN, KOKOUKSESTA ILMOITTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
4§ KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2020
5§ TILAPÄISLAINOJEN OTTOVALTUUTUS VUODELLE 2020
6§ KUNNAN ASUKKAIDEN JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET
7§ ERON MYÖNTÄMINEN MAASEUTULAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ/SUSANNA TUIKKA JA UUDEN JÄSENEN VALINTA
8§ TEKNISEN JOHTAJAN VALINTA
9§ KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/HAAPALA 421-401-21-24
10§ MUUT ASIAT
Torstai 19.12.2019 klo 19.00-19.52, Kunnanvirasto, valtuustosali
50§ KOKOUKSEN AVAUS
51§ SIDONNAISUUSILMOITUSTEN MUUTOKSET
52§ TEKNISEN JOHTAJAN VALINTA
53§ TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA
54§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
55§ YLITYSOIKEUDET VUODEN 2019 MENOIHIN
56§ TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022
57§ YLITYSOIKEUDET VUODEN 2019 MENOIHIN
58§ KEHITTÄMISYHTIÖN PERUSTAMINEN
59§ MUUT ASIAT
Torstai 31.10.2019 klo 19.00-20.21, Kunnanvirasto, valtuustosali
42§ KOKOUKSEN AVAUS
43§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2019
44§ KUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2020
45§ KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2020
46§ HALLINTOJOHTAJAN VALINTA
47§ RAKENNUSVALVONNAN TAKSAN UUDISTAMINEN
48§ KUNNALLINEN LAPSIRAHA VUODELLE 2020 / SÄÄNNÖT
49§ MUUT ASIAT
Keskiviikko 04.09.2019 klo 19.00-20.42, Kunnanvirasto, valtuustosali
35§ KOKOUKSEN AVAUS
36§ HALLINTOJOHTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN JA AUKIJULISTAMINEN
37§ TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN
38§ ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUSIEN VALINTA
39§ HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN
40§ LESTIN KOULUN RAKENTAMISSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN
41§ MUUT ASIAT
Keskiviikko 19.06.2019 klo 19.00-20.09, Kunnanvirasto, valtuustosali
26§ KOKOUKSEN AVAUS
27§ TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖSOPIMUS
28§ LAINA-ANOMUS
29§ KUNTATODISTUSOHJELMA KUNTARAHOITUS OY:N KANSSA
30§ TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN KÄSITTELY
31§ ARVIOINTIKERTOMUS
32§ VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINTAKERTOMUS
33§ LESTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, KANERVIKKO/KAAVAN HYVÄKSYMINEN
34§ MUUT ASIAT
Maanantai 29.04.2019 klo 19.00-21.17, Kunnanvirasto, valtuustosali
13§ KOKOUKSEN AVAUS
14§ HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018
15§ KESKI-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
16§ KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/PUROLA, KALLIOKOSKI
17§ YLITYSOIKEUS VUODEN 2018 MENOIHIN
18§ TALOUSARVIOYLITYKSET 2018
19§ YLITYSOIKEUS VUODEN 2018 MENOIHIN
20§ HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
21§ RAKENNUSTARKASTAJAN/TEKNISEN JOHTAJAN VALINTA
22§ PÄIVÄRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVAN HYVÄKSYMINEN
23§ ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA JA UUDEN VALINTA
24§ LESTIN KOULUN VÄISTÖTILATARVE LUKUVUODEN 2019-2020 ALUSTA
25§ MUUT ASIAT
Torstai 28.02.2019 klo 19.00-19.50, Kunnanvirasto, valtuustosali
1§ KOKOUKSEN AVAUS
2§ KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUODELLE 2019
3§ KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN, KOKOUKSESTA ILMOITTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
4§ KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2019
5§ TILAPÄISLAINOJEN OTTOVALTUUTUS VUODELLE 2019
6§ KUNNAN ASUKKAIDEN JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET
7§ YIT RAKENNUS OY:N JA LESTIJÄRVEN KUNNAN VÄLINEN MAANVUOKRASOPIMUS
8§ RAKENNUSTARKASTAJAN/TEKNISEN JOHTAJAN VALINTA
9§ YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTOS
10§ KASENET LIIKELAITOKSEN LAKKAUTTAMINEN
11§ KOROTTOMAN LAINAN MYÖNTÄMINEN LESTIJÄRVEN PALOMIEHET RY:LLE
12§ MUUT ASIAT
Keskiviikko 19.12.2018 klo 13.00-15.33, Kunnanvirasto, valtuustosali
51§ KOKOUKSEN AVAUS
52§ YLITYSOIKEUS VUODEN 2018 MENOIHIN
53§ YIT RAKENNUS OY:N JA LESTIJÄRVEN KUNNAN VÄLINEN MAANVUOKRASOPIMUS
54§ TALOUSARVIOYLITYS/DISCOLANDIN PURKU
55§ TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021
56§ HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2020
57§ KUNNALLINEN LAPSIRAHA VUODELLE 2019 / SÄÄNNÖT
58§ SOITEN PERUSSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN
59§ VALKEISEN TONTTIEN LUOTTOTAPPION KIRJAAMINEN
60§ MUUT ASIAT
Keskiviikko 07.11.2018 klo 19.00-20.47, Kunnanvirasto, valtuustosali
42§ KOKOUKSEN AVAUS
43§ KUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019
44§ KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019
45§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
46§ KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/HILLUKKA, VASALAMPI
47§ KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/HILLUKKA, KAMULA
48§ TYÖPLUSKUNTA OY:N OSAKEPÄÄOMAN MERKITSEMINEN
49§ IRTISANOUTUMINEN RAKENNUSTARKASTAJAN VIRASTA JA PAIKAN AUKIJULISTAMINEN
50§ MUUT ASIAT
Torstai 27.09.2018 klo 19.00-20.25, Kunnanvirasto, valtuustosali
35§ KOKOUKSEN AVAUS
36§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2018
37§ KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
38§ ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA/LINDA OTSING JA UUSIEN VALINTA
39§ ERON MYÖNTÄMINEN SIVISTYLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ
40§ YLITYSOIKEUS KULUVAN VUODEN TALOUSARVIOON, PERUSKOULUT
41§ MUUT ASIAT
Tiistai 26.06.2018 klo 19.00-20.30, Kunnanvirasto, valtuustosali
27§ KOKOUKSEN AVAUS
28§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
29§ KUNTASTRATEGIA VUOSILLE 2018-2021
30§ TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN KÄSITTELY
31§ ARVIOINTIKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN
32§ VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINTAKERTOMUS
33§ KIRKONKYLÄN RANTA-ALUEEN KAAVAMUUTOS
34§ MUUT ASIAT
Torstai 03.05.2018 klo 19.00-20.08, Kunnanvirasto, valtuustosali
18§ KOKOUKSEN AVAUS
19§ HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2017
20§ VUODEN 2017 TALOUSARVIOYLITYSTEN HYVÄKSYMINEN
21§ TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSILLE 2018 - 2021
22§ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
23§ PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
24§ KOULUTUSYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
25§ VANHAN KOULUN PURKAMINEN JA UUDEN KOULUKESKUKSEN SUUNNITTELU- RAKENTAMISTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN
26§ MUUT ASIAT
Torstai 01.03.2018 klo 13.00-14.08, Kunnanvirasto, valtuustosali
12§ KOKOUKSEN AVAUS
13§ KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSET TUULIVOIMAAKAAVOJEN VALITUKSISTA
14§ PÄIVÄHOIDON TILOJEN KUNNOSTAMINEN JA URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELYN VALTUUTUS TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE
15§ ASUINTONTTIEN MYYMINEN 150-VUOTISJUHLAVUONNA
16§ LISÄMÄÄRÄRAHA TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJELMIIN SEKÄ YLITYSOIKEUS YLEISHALLINTOON
17§ MUUT ASIAT
Torstai 25.01.2018 klo 19.00-20.47, Kunnanvirasto, valtuustosali
1§ KOKOUKSEN AVAUS
2§ KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUODELLE 2018
3§ KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN, KOKOUKSESTA ILMOITTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
4§ KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2018
5§ TILAPÄISLAINOJEN OTTOVALTUUTUS VUODELLE 2018
6§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KORTTELISSA 42 HYVÄKSYMINEN
7§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KORTTELISSA 80 HYVÄKSYMINEN
8§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KORTTELI 82 HYVÄKSYMINEN
9§ KUNNAN ASUKKAIDEN JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET
10§ RAKENNUSTARKASTAJA/TEKNISEN JOHTAJAN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN
11§ MUUT ASIAT
Torstai 07.12.2017 klo 19.00-20.18, Kunnanvirasto, valtuustosali
78§ KOKOUKSEN AVAUS
79§ TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020
80§ YLITYSOIKEUS VUODEN 2017 MENOIHIN
81§ SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI
82§ VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET
83§ MUUT ASIAT
Tiistai 07.11.2017 klo 18.00-20.07, Kunnanvirasto, valtuustosali
59§ KOKOUKSEN AVAUS
60§ KUNNALLINEN LAPSIRAHAA VUODELLE 2018 / SÄÄNNÖT
61§ MAASEUTULAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA
62§ NUORISOVALTUUSTON KUMMIJÄSENEN VALINTA
63§ TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA KAUDELLE 2018-2021
64§ SIDONNAISUUSREKISTERI
65§ KUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2018
66§ KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2018
67§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
68§ JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNTAA KOSKEVAN SOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN
69§ EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SOITEN YHTYMÄHALLITUKSEEN
70§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS/JOKELA 11:126
71§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KORTTELISSA 42 HYVÄKSYMINEN
72§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KORTTELISSA 80 HYVÄKSYMINEN
73§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KORTTELI 82 HYVÄKSYMINEN
74§ KOULUTILOJEN RAKENTAMINEN JA KUNNOSTAMINEN
75§ VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021/ERON MYÖNTÄMINEN VARAJÄSENYYDESTÄ
76§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2017
77§ MUUT ASIAT
Torstai 06.07.2017 klo 19.00-20.39, Kunnanvirasto, valtuustosali
48§ KOKOUKSEN AVAUS
49§ LISÄMÄÄRÄRAHA KIRJASTON YLÄKERRAN LÄMPÖERISTÄMISEEN JA VESSAN RAKENTAMISEEN
50§ TEKNISEN TOIMEN TAKSOJEN MÄÄRITTÄMINEN
51§ LISÄMÄÄRÄRAHA RAKENNUSVALVONNAN JA TEKNISEN TOIMISTON LAITTEISTO- JA OHJELMISTOPÄIVITYKSIIN
52§ SISÄILMA-ASIAT
53§ MAASEUTULAUTAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ VUOSINA 2017-2021
54§ KUNTIA EDUSTAVIEN JÄSENTEN EHDOTTAMINEN VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDELLE 2018-2022
55§ RAKENNUSTARKASTAJAN/TEKNISEN JOHTAJAN VALINTA
56§ LESTIJOKISEUDUN YMPÄRISTÖYHDISTYKSEN LAINA-ANOMUS
57§ TOHOLAMPI-LESTIJÄRVEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA - HYVÄKSYMINEN
58§ MUUT ASIAT
Torstai 01.06.2017 klo 19.00-20.40, Kunnanvirasto, valtuustosali
19§ KOKOUKSEN AVAUS
20§ VALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALINTA AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
21§ KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUODELLE 2017
22§ KUNNANHALLITUKSEN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
23§ TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
24§ KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 1.5.2017-31.5.2021
25§ SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
26§ TEKNISEN LAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
27§ SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
28§ SEUTUVALTUUSTON LESTIJÄRVEN EDUSTAJIEN VALINTA AJALLE 1.6.2017-31.5.2019
29§ KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
30§ KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON JÄSENEN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
31§ KESKI-POHJANMAAN LIITON EDUSTAJAKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA
32§ JÄSENTEN VALINTA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
33§ EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KORPELAN VOIMAN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
34§ KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN VALINTA AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
35§ KINNULAN LUKION JOHTOKUNNAN JÄSENEN VALINTA AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
36§ EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
37§ POLIISIPIIRIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN VALINTA
38§ KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
39§ JÄSENTEN VALINTA KUNNALLISNEUVOS VÄINÖ HAUTALAN MUISTORAHASTON HOITOKUNTAAN
40§ KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
41§ VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
42§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS/LAAJENNUS
43§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
44§ IRTISANOUTUMINEN RAKENNUSTARKASTAJAN VIRANSIJAISUUDESTA
45§ KASENETIN TOIMINNAN YHTIÖITTÄMISPÄÄTÖS
46§ VANHUSTEN PALVELUTALON RAKENNUSTEN SIIRTÄMINEN KUNNAN OMISTUKSEEN
47§ MUUT ASIAT