Lestijärven kunnan päätökset > Valtuusto
Torstai 03.05.2018 klo 19.00-20.08, Kunnanvirasto, valtuustosali
18§ KOKOUKSEN AVAUS
19§ HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2017
20§ VUODEN 2017 TALOUSARVIOYLITYSTEN HYVÄKSYMINEN
21§ TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSILLE 2018 - 2021
22§ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
23§ PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
24§ KOULUTUSYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
25§ VANHAN KOULUN PURKAMINEN JA UUDEN KOULUKESKUKSEN SUUNNITTELU- RAKENTAMISTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN
26§ MUUT ASIAT
Torstai 01.03.2018 klo 13.00-14.08, Kunnanvirasto, valtuustosali
12§ KOKOUKSEN AVAUS
13§ KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSET TUULIVOIMAAKAAVOJEN VALITUKSISTA
14§ PÄIVÄHOIDON TILOJEN KUNNOSTAMINEN JA URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELYN VALTUUTUS TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE
15§ ASUINTONTTIEN MYYMINEN 150-VUOTISJUHLAVUONNA
16§ LISÄMÄÄRÄRAHA TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJELMIIN SEKÄ YLITYSOIKEUS YLEISHALLINTOON
17§ MUUT ASIAT
Torstai 25.01.2018 klo 19.00-20.47, Kunnanvirasto, valtuustosali
1§ KOKOUKSEN AVAUS
2§ KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUODELLE 2018
3§ KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN, KOKOUKSESTA ILMOITTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
4§ KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2018
5§ TILAPÄISLAINOJEN OTTOVALTUUTUS VUODELLE 2018
6§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KORTTELISSA 42 HYVÄKSYMINEN
7§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KORTTELISSA 80 HYVÄKSYMINEN
8§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KORTTELI 82 HYVÄKSYMINEN
9§ KUNNAN ASUKKAIDEN JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET
10§ RAKENNUSTARKASTAJA/TEKNISEN JOHTAJAN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN
11§ MUUT ASIAT
Torstai 07.12.2017 klo 19.00-20.18, Kunnanvirasto, valtuustosali
78§ KOKOUKSEN AVAUS
79§ TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020
80§ YLITYSOIKEUS VUODEN 2017 MENOIHIN
81§ SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI
82§ VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET
83§ MUUT ASIAT
Tiistai 07.11.2017 klo 18.00-20.07, Kunnanvirasto, valtuustosali
59§ KOKOUKSEN AVAUS
60§ KUNNALLINEN LAPSIRAHAA VUODELLE 2018 / SÄÄNNÖT
61§ MAASEUTULAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA
62§ NUORISOVALTUUSTON KUMMIJÄSENEN VALINTA
63§ TILINTARKASTUSYHTEISÖN VALINTA KAUDELLE 2018-2021
64§ SIDONNAISUUSREKISTERI
65§ KUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2018
66§ KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2018
67§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
68§ JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNTAA KOSKEVAN SOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN
69§ EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SOITEN YHTYMÄHALLITUKSEEN
70§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS/JOKELA 11:126
71§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KORTTELISSA 42 HYVÄKSYMINEN
72§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KORTTELISSA 80 HYVÄKSYMINEN
73§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KORTTELI 82 HYVÄKSYMINEN
74§ KOULUTILOJEN RAKENTAMINEN JA KUNNOSTAMINEN
75§ VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021/ERON MYÖNTÄMINEN VARAJÄSENYYDESTÄ
76§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2017
77§ MUUT ASIAT
Torstai 06.07.2017 klo 19.00-20.39, Kunnanvirasto, valtuustosali
48§ KOKOUKSEN AVAUS
49§ LISÄMÄÄRÄRAHA KIRJASTON YLÄKERRAN LÄMPÖERISTÄMISEEN JA VESSAN RAKENTAMISEEN
50§ TEKNISEN TOIMEN TAKSOJEN MÄÄRITTÄMINEN
51§ LISÄMÄÄRÄRAHA RAKENNUSVALVONNAN JA TEKNISEN TOIMISTON LAITTEISTO- JA OHJELMISTOPÄIVITYKSIIN
52§ SISÄILMA-ASIAT
53§ MAASEUTULAUTAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ VUOSINA 2017-2021
54§ KUNTIA EDUSTAVIEN JÄSENTEN EHDOTTAMINEN VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDELLE 2018-2022
55§ RAKENNUSTARKASTAJAN/TEKNISEN JOHTAJAN VALINTA
56§ LESTIJOKISEUDUN YMPÄRISTÖYHDISTYKSEN LAINA-ANOMUS
57§ TOHOLAMPI-LESTIJÄRVEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA - HYVÄKSYMINEN
58§ MUUT ASIAT
Torstai 01.06.2017 klo 19.00-20.40, Kunnanvirasto, valtuustosali
19§ KOKOUKSEN AVAUS
20§ VALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALINTA AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
21§ KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUODELLE 2017
22§ KUNNANHALLITUKSEN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
23§ TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
24§ KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 1.5.2017-31.5.2021
25§ SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
26§ TEKNISEN LAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
27§ SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
28§ SEUTUVALTUUSTON LESTIJÄRVEN EDUSTAJIEN VALINTA AJALLE 1.6.2017-31.5.2019
29§ KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
30§ KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON JÄSENEN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
31§ KESKI-POHJANMAAN LIITON EDUSTAJAKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA
32§ JÄSENTEN VALINTA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
33§ EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KORPELAN VOIMAN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
34§ KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN VALINTA AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
35§ KINNULAN LUKION JOHTOKUNNAN JÄSENEN VALINTA AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
36§ EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
37§ POLIISIPIIRIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN VALINTA
38§ KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
39§ JÄSENTEN VALINTA KUNNALLISNEUVOS VÄINÖ HAUTALAN MUISTORAHASTON HOITOKUNTAAN
40§ KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
41§ VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
42§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS/LAAJENNUS
43§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
44§ IRTISANOUTUMINEN RAKENNUSTARKASTAJAN VIRANSIJAISUUDESTA
45§ KASENETIN TOIMINNAN YHTIÖITTÄMISPÄÄTÖS
46§ VANHUSTEN PALVELUTALON RAKENNUSTEN SIIRTÄMINEN KUNNAN OMISTUKSEEN
47§ MUUT ASIAT