Lestijärven kunnan päätökset > Valtuusto
Torstai 06.07.2017 klo 19.00-20.39, Kunnanvirasto, valtuustosali
48§ KOKOUKSEN AVAUS
49§ LISÄMÄÄRÄRAHA KIRJASTON YLÄKERRAN LÄMPÖERISTÄMISEEN JA VESSAN RAKENTAMISEEN
50§ TEKNISEN TOIMEN TAKSOJEN MÄÄRITTÄMINEN
51§ LISÄMÄÄRÄRAHA RAKENNUSVALVONNAN JA TEKNISEN TOIMISTON LAITTEISTO- JA OHJELMISTOPÄIVITYKSIIN
52§ SISÄILMA-ASIAT
53§ MAASEUTULAUTAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ VUOSINA 2017-2021
54§ KUNTIA EDUSTAVIEN JÄSENTEN EHDOTTAMINEN VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDELLE 2018-2022
55§ RAKENNUSTARKASTAJAN/TEKNISEN JOHTAJAN VALINTA
56§ LESTIJOKISEUDUN YMPÄRISTÖYHDISTYKSEN LAINA-ANOMUS
57§ TOHOLAMPI-LESTIJÄRVEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA - HYVÄKSYMINEN
58§ MUUT ASIAT
Torstai 01.06.2017 klo 19.00-20.40, Kunnanvirasto, valtuustosali
19§ KOKOUKSEN AVAUS
20§ VALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALINTA AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
21§ KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUODELLE 2017
22§ KUNNANHALLITUKSEN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
23§ TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
24§ KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 1.5.2017-31.5.2021
25§ SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
26§ TEKNISEN LAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
27§ SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
28§ SEUTUVALTUUSTON LESTIJÄRVEN EDUSTAJIEN VALINTA AJALLE 1.6.2017-31.5.2019
29§ KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
30§ KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON JÄSENEN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
31§ KESKI-POHJANMAAN LIITON EDUSTAJAKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA
32§ JÄSENTEN VALINTA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
33§ EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KORPELAN VOIMAN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
34§ KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN VALINTA AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
35§ KINNULAN LUKION JOHTOKUNNAN JÄSENEN VALINTA AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
36§ EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
37§ POLIISIPIIRIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN VALINTA
38§ KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
39§ JÄSENTEN VALINTA KUNNALLISNEUVOS VÄINÖ HAUTALAN MUISTORAHASTON HOITOKUNTAAN
40§ KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
41§ VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
42§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS/LAAJENNUS
43§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
44§ IRTISANOUTUMINEN RAKENNUSTARKASTAJAN VIRANSIJAISUUDESTA
45§ KASENETIN TOIMINNAN YHTIÖITTÄMISPÄÄTÖS
46§ VANHUSTEN PALVELUTALON RAKENNUSTEN SIIRTÄMINEN KUNNAN OMISTUKSEEN
47§ MUUT ASIAT