Lestijärven kunnan päätökset > Kunnanhallitus
Maanantai 18.06.2018 klo 09.00-11.40, Kunnanhallituksen kokoushuone
74§ KOKOUKSEN AVAUS
75§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
76§ SAAMISET
77§ LUPA KIRJASTON KESÄLOMASIJAISEN PALKKAAMISEEN
78§ LUPA PÄIVÄKOTIAPULAISEN JA LÄHIHOITAJAN PALKKAAMISEEN PÄIVÄKODILLE
79§ LUPA KOULUKURAATTORIN TEHTÄVÄN JATKAMISEEN LV 2018-2019
80§ LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VERONTILITYSLAIN 5 A JA 13 §:N MUUTTAMISESTA
81§ ESITYS VALKEISEN KIINTEISTÖN SEKÄ MOOTTORITYÖKONEEN MYYNNISTÄ
82§ LESTIJÄRVEN VESISTÖALUEEN OHJAUSRYHMÄN PERUSTAMINEN
83§ KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET
84§ ILMOITUSASIAT
85§ LUPA KEITTÄJÄN SIJAISEN PALKKAAMISEEN KESKUSKEITTIÖLLE
86§ MAANVUOKRASOPIMUS FINN SPRING OY
87§ ISO-KORTENEVAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TÖPÖKALLION ALUEELLA
88§ ISO-KORTENEVAN TUULIPUISTON TÖPÖKALLION OSAYLEISKAAVALUONNOS
89§ MUUT ASIAT
90§ KIRKONKYLÄN RANTA-ALUEEN KAAVAMUUTOS
Tiistai 22.05.2018 klo 09.00-11.41, Kunnanhallituksen kokoushuone
62§ KOKOUKSEN AVAUS
63§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 03.05.2018 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
64§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
65§ MAANTIE 18197 LAKKAUTTAMINEN MAANTIENÄ JA MUUTTAMINEN YKSITYISTIEKSI
66§ ILMOITUSASIAT
67§ KUNTASTRATEGIA VUOSILLE 2018-2021
68§ YLEISOHJE VIESTINNÄN JA TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA
69§ ASUNTOASIAT
70§ LAUSUNTO LOUHOSALUEIDEN OSAYLEISKAAVAT, KELIBER OY/KAAVALUONNOS
71§ MUUT ASIAT
72§ EDUSTAJIEN VALINTA MAAKUNTAOHJELMAN TYÖRYHMIIN
73§ KASENETIN YHTIÖTTÄMINEN
Maanantai 23.04.2018 klo 09.00-11.07, Kunnanhallituksen kokoushuone
47§ KOKOUKSEN AVAUS
48§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
49§ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
50§ PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
51§ ILMOITUSASIAT
52§ LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOKUNTIEN ESITYSLISTAT JA PÖYTÄKIRJAT
53§ ASUNTOASIAT
54§ LAUSUNTO METSÄHALLITUKSEN KESKI- JA POHJOIS-POHJANMAAN LUONNONVARASUUNNITELMASTA
55§ TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMEÄMINEN
56§ LESTIJÄRVEN RETKEILYKOHTEIDEN KUNNOSTUS JA YLLÄPITO
57§ KOULUTUSYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
58§ VANHAN KOULUN PURKAMINEN JA UUDEN KOULUKESKUKSEN SUUNNITTELU- RAKENTAMISTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN
59§ LUPA KAHDEN OSA-AIKAISEN KOULUNKÄYNTIOHJAAJAN PAIKAN TÄYTTÄMISEEN
60§ LUPA TUNTIOPETTAJAN PALKKAAMISEEN LV 2018-2019
61§ MUUT ASIAT
Tiistai 03.04.2018 klo 09.00-14.50, Kunnanhallituksen kokoushuone
33§ KOKOUKSEN AVAUS
34§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 01.03.2018 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
35§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
36§ HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2017
37§ KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUKSEN MUKAINEN ARVIOINTI- JA TAVOITEKESKUSTELU
38§ VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINTAKERTOMUS
39§ SAAMISET
40§ ILMOITUSASIAT
41§ POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/RANTA-ASEMAKAAVASSA MERKITYLLE RA-TONTILLE RAKENNETUN KESÄMÖKIN MUUTOS PYSYVÄKSI ASUNNOKSI
42§ LUPA TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN
43§ TALOUSHALLINTO- JA PALKKAOHJELMIEN HANKINTA
44§ ESITYKSET 6.12.2018 MYÖNNETTÄVISTÄ KUNNIAMERKEISTÄ
45§ MUUT ASIAT
46§ VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINTAKERTOMUS
Tiistai 20.02.2018 klo 09.00-11.58, Kunnanhallituksen kokoushuone
11§ KOKOUKSEN AVAUS
12§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 25.01.2018 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
13§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
14§ LESTIJÄRVEN SOTAVETERAANIT RY:N AVUSTUSHAKEMUS KOTIPALVELUTOIMINTAAN
15§ AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN
16§ KUNNANVIRASTON SULKEMINEN KESÄLLÄ 2018 SEKÄ 30.4.2018 JA 11.5.2018
17§ KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKIO
18§ PÄIVITTÄISTAVARASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
19§ ILMOITUSASIAT
20§ KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSET TUULIVOIMAAKAAVOJEN VALITUKSISTA
21§ LUPA MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN LEHTORIN VIRAN TÄYTTÄMISEEN
22§ LUPA PERHEPÄIVÄHOITAJAN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMISEEN
23§ KESKUSKEITTIÖN OSTOPALVELUN HINNAT VUODELLE 2018
24§ ASUNTOASIAT
25§ VALINNANVAPAUSPILOTTI
26§ TIENHOITO KESKI-POHJANMAAN ALUEELLA
27§ PÄIVÄHOIDON TILOJEN KUNNOSTAMINEN JA URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELYN VALTUUTUS TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE
28§ ASUINTONTTIEN MYYMINEN 150-VUOTISJUHLAVUONNA
29§ LISÄMÄÄRÄRAHA TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJELMIIN SEKÄ YLITYSOIKEUS YLEISHALLINTOON
30§ JUKOLAN VUOKRIEN TARKISTUKSET
31§ OPETUKSEN SIIRTÄMINEN VÄISTÖTILOIHIN VANHASTA KOULURAKENNUKSESTA
32§ MUUT ASIAT
Tiistai 16.01.2018 klo 09.00-10.33, Kunnanhallituksen kokoushuone
1§ KOKOUKSEN AVAUS
2§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
3§ KUNNAN ASUKKAIDEN JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET
4§ YLEISHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN
5§ SAAMISET
6§ RAKENNUSTARKASTAJA/TEKNISEN JOHTAJAN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN
7§ ILMOITUSASIAT
8§ KUTSUNTALAUTAKUNNAN EDUSTAJA
9§ ASUNTOASIAT
10§ MUUT ASIAT
Perjantai 15.12.2017 klo 09.00-11.07, Kunnanhallituksen kokoushuone
222§ KOKOUKSEN AVAUS
223§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 07.12.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
224§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
225§ TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN VALINTA
226§ KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUODELLE 2018
227§ KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN, KOKOUKSESTA ILMOITTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
228§ KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2018
229§ TILAPÄISLAINOJEN OTTOVALTUUTUS VUODELLE 2018
230§ LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, MAKSUMÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN SEKÄ PANKKITILIEN KÄYTTÄJIEN NIMEÄMINEN JA ATK-MAKSULIIKENTEEN HOITAJAT VUODELLE 2018
231§ ATERIAKORVAUKSET JA RAVINTOEDUT
232§ KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHOJEN JAKO 2018
233§ EDUSTAJAT OSAKEYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIIN
234§ KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNNISSA
235§ KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN AJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄPITO
236§ ILMOITUSASIAT
237§ KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ALUEIDENKÄYTÖN PALVELUKOKONAISUUDEN VALMISTELUN ESISELVITYSKYSELY KUNTIEN MAAKUNNALLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN KARTOITTAMISTA VARTEN
238§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KORTTELISSA 42 HYVÄKSYMINEN
239§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KORTTELISSA 80 HYVÄKSYMINEN
240§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KORTTELI 82 HYVÄKSYMINEN
241§ VANHAN TANSSILAVAN DISCOLANDIN PURKAMINEN
242§ MUUT ASIAT
Perjantai 24.11.2017 klo 09.00-11.41, Kunnanhallituksen kokoushuone
204§ KOKOUKSEN AVAUS
205§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 07.11.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
206§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
207§ TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020
208§ YLEISHALLINNON TALOUSARVIO JA KÄYTTÖSUUNNITELMA V. 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020
209§ YLITYSOIKEUS VUODEN 2017 MENOIHIN
210§ SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI
211§ ASUNTOASIAT
212§ LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI ASIAKKAAN VALINNANVAPAUDESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA
213§ ILMOITUSASIAT
214§ VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET
215§ POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVASSA MÄÄRITELLYN ERILLISEN SAUNARAKENNUKSEN MAKSIMIKERROSALAN YLITYS/LESTIN KÄMPPÄOSUUSKUNTA
216§ TYÖLLISTÄMISPALVELUJEN HANKINTA KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLTÄ KAUSTISEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA
217§ OFFICE 365 KÄYTTÖÖNOTTO SEUTUKUNNAN KUNNISSA
218§ LUPA KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMISEEN SIVUTOIMISESTI
219§ KIRSI SALOSEN IRTISANOUTUMINEN PÄIVÄHOIDON OHJAAJAN VIRASTA JA LUPA VIRKASUHTEEN TÄYTTÄMISEEN
220§ LUPA KOULUN SIIVOOJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMISEEN JA KESKUSKEITTIÖN OSA-AIKAISEN KEITTÄJÄN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMISEEN
221§ MUUT ASIAT
Maanantai 30.10.2017 klo 09.00-12.01, Kunnanhallituksen kokoushuone
177§ KOKOUKSEN AVAUS
178§ KUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2018
179§ KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2018
180§ ASUNTOLAINOITETTUJEN VUOKRATALOJEN VUOKRANTARKISTUSHAKEMUKSET
181§ VAPAARAHOITTEISTEN ASUNTOJEN VUOKRAT 01.03.2018 LUKIEN
182§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
183§ TALOUSARVION LAADINTAOHJEET VUODELLE 2018
184§ JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNTAA KOSKEVAN SOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN
185§ EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SOITEN YHTYMÄHALLITUKSEEN
186§ SAAMISET
187§ ILMOITUSASIAT
188§ SOSIAALIHUOLLON KOTIIN KULJETETTAVIEN ATERIOIDEN PALVELUN JÄRJESTÄMINEN
189§ TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNASSA JA LESTIJÄRVEN KUNNAN PERIAATELINJAUS TUKIPALVELUYHTIÖÖN LIITTYMISESTÄ
190§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS/JOKELA 11:126
191§ KOULUKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN
192§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
193§ LAUSUNTO KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMASTA 2040 JA MAAKUNTAOHJELMASTA 2018-2021 SEKÄ MAAKUNTAOHJELMAN YMPÄRISTÖSELOSTUKSESTA
194§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KORTTELISSA 42 HYVÄKSYMINEN
195§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KORTTELISSA 80 HYVÄKSYMINEN
196§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KORTTELI 82 HYVÄKSYMINEN
197§ PÄIVÄRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS
198§ KOULUTILOJEN RAKENTAMINEN JA KUNNOSTAMINEN
199§ VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021/ERON MYÖNTÄMINEN VARAJÄSENYYDESTÄ
200§ MAANVUOKRASOPIMUS FINN SPRING OY
201§ SIIRTOVIEMÄRIN SUUNNITTELUN OHJAUSRYHMÄ
202§ SOITEN 2018 TOIMINNALLISET MUUTOKSET
203§ MUUT ASIAT
Perjantai 22.09.2017 klo 09.00-11.56, Kunnanhallituksen kokoushuone
158§ KOKOUKSEN AVAUS
159§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
160§ VUODEN 2018 TALOUSARVION RAAMI
161§ ISÄNNÖINTIPALKKIOT VUONNA 2018
162§ KIINTEISTÖ OY LESTIJÄRVEN VUOKRAKOTIEN KANSSA TEHTÄVÄ SOPIMUS KÄYTTÖ- JA HUOLTOTOIMESTA VUODELLE 2018
163§ SAAMISET
164§ VUODEN 2017 YRITTÄJÄN VALINTA
165§ ASUNTOASIAT
166§ YLEISESTÄ ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKASTA PÄÄTTÄMINEN VUODEN 2017 PRESIDENTINVAALEISSA
167§ VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKOISTA PÄÄTTÄMINEN JA VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2017 PRESIDENTINVAALEJA VARTEN
168§ LAUSUNTO VUODEN 2018 TAKSILUPAKIINTIÖIDEN VAHVISTAMISTA VARTEN
169§ ILMOITUSASIAT
170§ VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON NIMEÄMINEN AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
171§ POIKKEAMISLUPAHAKEMUS, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN/KUOPPAKANGAS RICKY JA SOILI
172§ NUORISOVALTUUSTON KUMMIJÄSENEN VALINTA
173§ LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE TOHOLAMPI-LESTIJÄRVI TUULIVOIMAPUISTON SAYLEISKAAVASTA JÄTETYSTÄ VALITUKSESTA
174§ PÄIVÄRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS
175§ PUNTTISALIN SIIRTÄMINEN PÄIVÄKODIN TILOJEN VIERESTÄ LUONNONTUOTEASEMAN TILOIHIN
176§ MUUT ASIAT
Perjantai 18.08.2017 klo 09.00-11.59, Kunnanhallituksen kokoushuone
143§ KOKOUKSEN AVAUS
144§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
145§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2017
146§ KUNNALLINEN LAPSIRAHAA VUODELLE 2018 / SÄÄNNÖT
147§ ASUNTOASIAT
148§ ILMOITUSASIAT
149§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 06.07.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA
150§ MAASEUTULAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA
151§ LUPA OSA-AIKAISEN LÄHIHOITAJAOPPISOPIMUSTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN PÄIVÄKODILLE
152§ RAKENNUSTARKASTAJA/TEKNISEN JOHTAJAN VIRKAVAALIN JA PALKAN VAHVISTAMINEN
153§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 42
154§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 80
155§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 82
156§ ESITYS KUNNANHALLITUKSELLE TEIDEN NIMIEN TARKISTAMISEKSI JA NIMEÄMISEKSI
157§ MUUT ASIAT
Tiistai 27.06.2017 klo 09.00-12.57, Kunnanhallituksen kokoushuone
116§ KOKOUKSEN AVAUS
117§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 01.06.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
118§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
119§ LISÄMÄÄRÄRAHA KIRJASTON YLÄKERRAN LÄMPÖERISTÄMISEEN JA VESSAN RAKENTAMISEEN
120§ TEKNISEN TOIMEN TAKSOJEN MÄÄRITTÄMINEN
121§ LISÄMÄÄRÄRAHA RAKENNUSVALVONNAN JA TEKNISEN TOIMISTON LAITTEISTO- JA OHJELMISTOPÄIVITYKSIIN
122§ SISÄILMA-ASIAT
123§ SOPIMUS KARHUNPIILON YLLÄPIDOSTA JA HUOLLOSTA
124§ ILMOITUSASIAT
125§ MAASEUTULAUTAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ VUOSINA 2017-2021
126§ KONSERNIOHJAUKSEN SEKÄ SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JAOSTO
127§ MAA-AINESLUVAN SIIRTO JUHA NISULALTA TEIJO BRANDTILLE
128§ ASUNTOASIAT
129§ SAAMISET
130§ KUNTIA EDUSTAVIEN JÄSENTEN EHDOTTAMINEN VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDELLE 2018-2022
131§ VARASTOTILAN RAKENTAMINEN FINN SPRING OY:LLE
132§ LESTIJÄRVEN KUNTA 150-VUOTISJUHLATOIMIKUNTA
133§ KIRKONKYLÄN RANTA-ALUEEN IDEATYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN
134§ RAKENNUSTARKASTAJAN/TEKNISEN JOHTAJAN VALINTA
135§ LAUSUNTO KESKI POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOESITYKSESTÄ
136§ LESTIJOKISEUDUN YMPÄRISTÖYHDISTYKSEN LAINA-ANOMUS
137§ EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KORPELAN VOIMAN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
138§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 42
139§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 80
140§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 82
141§ TOHOLAMPI-LESTIJÄRVEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA - HYVÄKSYMINEN
142§ MUUT ASIAT
Tiistai 23.05.2017 klo 09.00-11.34, Kunnanhallituksen kokoushuone
76§ KOKOUKSEN AVAUS
77§ VALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALINTA AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
78§ KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUODELLE 2017
79§ KUNNANHALLITUKSEN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
80§ TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
81§ KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 1.5.2017-31.5.2021
82§ SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
83§ TEKNISEN LAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
84§ SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
85§ SEUTUVALTUUSTON LESTIJÄRVEN EDUSTAJIEN VALINTA AJALLE 1.6.2017-31.5.2019
86§ KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
87§ KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON JÄSENEN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
88§ KESKI-POHJANMAAN LIITON EDUSTAJAKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA
89§ JÄSENTEN VALINTA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
90§ EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KORPELAN VOIMAN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
91§ KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN VALINTA AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
92§ KINNULAN LUKION JOHTOKUNNAN JÄSENEN VALINTA AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
93§ EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
94§ POLIISIPIIRIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN VALINTA
95§ KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
96§ JÄSENTEN VALINTA KUNNALLISNEUVOS VÄINÖ HAUTALAN MUISTORAHASTON HOITOKUNTAAN
97§ KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
98§ VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
99§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 16.05.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
100§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
101§ NUORISOVALTUUSTON ASETTAMINEN JA SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN
102§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS/LAAJENNUS
103§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
104§ IRTISANOUTUMINEN RAKENNUSTARKASTAJAN VIRANSIJAISUUDESTA
105§ ASUNTOASIAT
106§ KASENETIN TOIMINNAN YHTIÖITTÄMISPÄÄTÖS
107§ ILMOITUSASIAT
108§ SOPIMUS KARHUNPIILON YLLÄPIDOSTA JA HUOLLOSTA
109§ VANHUSTEN PALVELUTALON RAKENNUSTEN SIIRTÄMINEN KUNNAN OMISTUKSEEN
110§ TOHOLAMPI-LESTIJÄRVEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA - HYVÄKSYMINEN
111§ LUPA KAHDEN KOULUNKÄYNTIOHJAAJAN PALKKAAMISEEN LUKUVUODEKSI
112§ APTEEKIN VUOKRASOPIMUS
113§ LUPA KIRJASTON KESÄLOMASIJAISEN PALKKAAMISEEN
114§ LESTIJÄRVEN KUNNAN SPRING MARKETING OY:LLE TAKAAMAN LAINAN LYHENNYSVAPAUDET
115§ MUUT ASIAT