Lestijärven kunnan päätökset > Kunnanhallitus
Perjantai 22.09.2017 klo 09.00, Kunnanhallituksen kokoushuone
158§ KOKOUKSEN AVAUS
159§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
160§ VUODEN 2018 TALOUSARVION RAAMI
161§ ISÄNNÖINTIPALKKIOT VUONNA 2018
162§ KIINTEISTÖ OY LESTIJÄRVEN VUOKRAKOTIEN KANSSA TEHTÄVÄ SOPIMUS KÄYTTÖ- JA HUOLTOTOIMESTA VUODELLE 2018
163§ SAAMISET
164§ VUODEN 2017 YRITTÄJÄN VALINTA
165§ ASUNTOASIAT
166§ YLEISESTÄ ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKASTA PÄÄTTÄMINEN VUODEN 2017 PRESIDENTINVAALEISSA
167§ VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKOISTA PÄÄTTÄMINEN JA VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2017 PRESIDENTINVAALEJA VARTEN
168§ LAUSUNTO VUODEN 2018 TAKSILUPAKIINTIÖIDEN VAHVISTAMISTA VARTEN
169§ ILMOITUSASIAT
170§ VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON NIMEÄMINEN AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
171§ POIKKEAMISLUPAHAKEMUS, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN/KUOPPAKANGAS RICKY JA SOILI
172§ NUORISOVALTUUSTON KUMMIJÄSENEN VALINTA
173§ LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE TOHOLAMPI-LESTIJÄRVI TUULIVOIMAPUISTON SAYLEISKAAVASTA JÄTETYSTÄ VALITUKSESTA
174§ PÄIVÄRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS
175§ PUNTTISALIN SIIRTÄMINEN PÄIVÄKODIN TILOJEN VIERESTÄ LUONNONTUOTEASEMAN TILOIHIN
176§ MUUT ASIAT
Perjantai 18.08.2017 klo 09.00-11.59, Kunnanhallituksen kokoushuone
143§ KOKOUKSEN AVAUS
144§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
145§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2017
146§ KUNNALLINEN LAPSIRAHAA VUODELLE 2018 / SÄÄNNÖT
147§ ASUNTOASIAT
148§ ILMOITUSASIAT
149§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 06.07.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA
150§ MAASEUTULAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA
151§ LUPA OSA-AIKAISEN LÄHIHOITAJAOPPISOPIMUSTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN PÄIVÄKODILLE
152§ RAKENNUSTARKASTAJA/TEKNISEN JOHTAJAN VIRKAVAALIN JA PALKAN VAHVISTAMINEN
153§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 42
154§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 80
155§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 82
156§ ESITYS KUNNANHALLITUKSELLE TEIDEN NIMIEN TARKISTAMISEKSI JA NIMEÄMISEKSI
157§ MUUT ASIAT
Tiistai 27.06.2017 klo 09.00-12.57, Kunnanhallituksen kokoushuone
116§ KOKOUKSEN AVAUS
117§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 01.06.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
118§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
119§ LISÄMÄÄRÄRAHA KIRJASTON YLÄKERRAN LÄMPÖERISTÄMISEEN JA VESSAN RAKENTAMISEEN
120§ TEKNISEN TOIMEN TAKSOJEN MÄÄRITTÄMINEN
121§ LISÄMÄÄRÄRAHA RAKENNUSVALVONNAN JA TEKNISEN TOIMISTON LAITTEISTO- JA OHJELMISTOPÄIVITYKSIIN
122§ SISÄILMA-ASIAT
123§ SOPIMUS KARHUNPIILON YLLÄPIDOSTA JA HUOLLOSTA
124§ ILMOITUSASIAT
125§ MAASEUTULAUTAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ VUOSINA 2017-2021
126§ KONSERNIOHJAUKSEN SEKÄ SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JAOSTO
127§ MAA-AINESLUVAN SIIRTO JUHA NISULALTA TEIJO BRANDTILLE
128§ ASUNTOASIAT
129§ SAAMISET
130§ KUNTIA EDUSTAVIEN JÄSENTEN EHDOTTAMINEN VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDELLE 2018-2022
131§ VARASTOTILAN RAKENTAMINEN FINN SPRING OY:LLE
132§ LESTIJÄRVEN KUNTA 150-VUOTISJUHLATOIMIKUNTA
133§ KIRKONKYLÄN RANTA-ALUEEN IDEATYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN
134§ RAKENNUSTARKASTAJAN/TEKNISEN JOHTAJAN VALINTA
135§ LAUSUNTO KESKI POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOESITYKSESTÄ
136§ LESTIJOKISEUDUN YMPÄRISTÖYHDISTYKSEN LAINA-ANOMUS
137§ EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KORPELAN VOIMAN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
138§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 42
139§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 80
140§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 82
141§ TOHOLAMPI-LESTIJÄRVEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA - HYVÄKSYMINEN
142§ MUUT ASIAT
Tiistai 23.05.2017 klo 09.00-11.34, Kunnanhallituksen kokoushuone
76§ KOKOUKSEN AVAUS
77§ VALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALINTA AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
78§ KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUODELLE 2017
79§ KUNNANHALLITUKSEN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
80§ TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
81§ KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 1.5.2017-31.5.2021
82§ SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
83§ TEKNISEN LAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
84§ SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
85§ SEUTUVALTUUSTON LESTIJÄRVEN EDUSTAJIEN VALINTA AJALLE 1.6.2017-31.5.2019
86§ KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
87§ KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON JÄSENEN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
88§ KESKI-POHJANMAAN LIITON EDUSTAJAKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA
89§ JÄSENTEN VALINTA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
90§ EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KORPELAN VOIMAN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
91§ KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN VALINTA AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
92§ KINNULAN LUKION JOHTOKUNNAN JÄSENEN VALINTA AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
93§ EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
94§ POLIISIPIIRIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN VALINTA
95§ KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
96§ JÄSENTEN VALINTA KUNNALLISNEUVOS VÄINÖ HAUTALAN MUISTORAHASTON HOITOKUNTAAN
97§ KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
98§ VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
99§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 16.05.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
100§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
101§ NUORISOVALTUUSTON ASETTAMINEN JA SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN
102§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS/LAAJENNUS
103§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
104§ IRTISANOUTUMINEN RAKENNUSTARKASTAJAN VIRANSIJAISUUDESTA
105§ ASUNTOASIAT
106§ KASENETIN TOIMINNAN YHTIÖITTÄMISPÄÄTÖS
107§ ILMOITUSASIAT
108§ SOPIMUS KARHUNPIILON YLLÄPIDOSTA JA HUOLLOSTA
109§ VANHUSTEN PALVELUTALON RAKENNUSTEN SIIRTÄMINEN KUNNAN OMISTUKSEEN
110§ TOHOLAMPI-LESTIJÄRVEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA - HYVÄKSYMINEN
111§ LUPA KAHDEN KOULUNKÄYNTIOHJAAJAN PALKKAAMISEEN LUKUVUODEKSI
112§ APTEEKIN VUOKRASOPIMUS
113§ LUPA KIRJASTON KESÄLOMASIJAISEN PALKKAAMISEEN
114§ LESTIJÄRVEN KUNNAN SPRING MARKETING OY:LLE TAKAAMAN LAINAN LYHENNYSVAPAUDET
115§ MUUT ASIAT