Lestijärven kunnan päätökset > Kunnanhallitus
Tiistai 18.02.2020 klo 09.00-11.25, Kunnanhallituksen kokoushuone
29§ KOKOUKSEN AVAUS
30§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
31§ KUNNANVIRASTON SULKEMINEN KESÄLLÄ 2020 SEKÄ 22.5.2020
32§ LAUSUNTOPYYNTÖ LESTIJÄRVEN KUNNAN POHJAVESIALUEIDEN LUOKITUS- JA RAJAUSEHDOTUKSISTA
33§ KUNNANJOHTAJAN PALKAN TARKISTAMINEN
34§ ILMOITUSASIAT
35§ AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN
36§ ASUNTOASIAT
37§ KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/HAAPALA 421-401-21-24
38§ DIGITUEN ALUEELLINEN KOORDINOINTI KESKI-POHJANMAALLA -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN
39§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 141
40§ VALKEISEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 5
41§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS TILA 24:58
42§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS TILA 24:35
43§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS TILA 66:15
44§ MUUT ASIAT
Tiistai 28.01.2020 klo 09.00-12.25, Kunnanhallituksen kokoushuone
1§ KOKOUKSEN AVAUS
2§ KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUODELLE 2020
3§ KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN, KOKOUKSESTA ILMOITTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
4§ KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2020
5§ TILAPÄISLAINOJEN OTTOVALTUUTUS VUODELLE 2020
6§ KUNNAN ASUKKAIDEN JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET
7§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 19.12.2019 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
8§ ATERIAKORVAUKSET JA RAVINTOEDUT
9§ YLEISHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN
10§ HALLINTOJOHTAJAN VIRKAVAALIN JA PALKAN VAHVISTAMINEN
11§ PARTURI-KAMPAAMO TYTIN LIIKETALON VUOKRASOPIMUKSEN TARKISTUS
12§ LAUSUNTO HALSUAN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUKSESTA
13§ LAUSUNTO HONKAKANKAAN JA KANNISTON YLEISKAAVOJEN VALMISTELUVAIHEEN AINEISTOSTA
14§ OIKAISUVAATIMUS LESTIJÄRVEN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN 19.11.2019 § 174 /VERKKO KORPELA OY
15§ OIKAISUVAATIMUS LESTIJÄRVEN KUNNANHALLITUKSEN PÄÄTÖKSEEN 19.11.2019 § 174 /PENTTI UNTINEN
16§ ERON MYÖNTÄMINEN MAASEUTULAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ/SUSANNA TUIKKA JA UUDEN JÄSENEN VALINTA
17§ SAAMISET
18§ ILMOITUSASIAT
19§ TEKNISEN JOHTAJAN VALINTA
20§ KUTSUNTALAUTAKUNNAN EDUSTAJA
21§ OSAAVAA TYÖVOIMAA KESKI-POHJANMAALLE NEUVOTTELUKUNNAN EDUSTAJAN NIMEÄMINEN
22§ LAUSUNTO KESKI-POHJANMAAN 5. VAIHEMAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA
23§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
24§ YMPÄRISTÖSIHTEERIN TÖIDEN JÄRJESTÄMINEN
25§ POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/RANTA-ASEMAKAAVASSA MERKITYLLE RA-TONTILLE RAKENNETUN PARIMÖKIN MUUTOS PYSYVIKSI ASUNNOIKSI
26§ TYÖSUOJELUTOIMIKUNNAN ESITTÄMIEN TOIMINTAOHJELMIEN HYVÄKSYMINEN
27§ EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN ALUEELLISTEN SUUNNITELMIEN TYÖRYHMIIN
28§ MUUT ASIAT
Tiistai 10.12.2019 klo 09.00-12.29, Kunnanhallituksen kokoushuone
175§ KOKOUKSEN AVAUS
176§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
177§ TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022
178§ YLEISHALLINNON TALOUSARVIO JA KÄYTTÖSUUNNITELMA V. 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022
179§ LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, MAKSUMÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN SEKÄ PANKKITILIEN KÄYTTÄJIEN NIMEÄMINEN JA ATK-MAKSULIIKENTEEN HOITAJAT VUODELLE 2020
180§ KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHOJEN JAKO 2020
181§ EDUSTAJAT OSAKEYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIIN
182§ KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNNISSA
183§ KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN AJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄPITO
184§ ILMOITUSASIAT
185§ ASUNTOASIAT
186§ JÄSENEN NIMEÄMINEN PEURAN POLKU-HANKKEEN OHJAUSRYHMÄÄN
187§ KOULUN SPRINKLERIURAKOITSIJAN VALINTA
188§ TEKNISEN TOIMEN SIIVOOJAN TYÖSUHDE, ANNA-RIITTA KOSONEN
189§ TEKNISEN TOIMEN KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄN TYÖSUHDE, NIEMI JUKKA
190§ YLITYSOIKEUDET VUODEN 2019 MENOIHIN
191§ KEHITTÄMISYHTIÖN PERUSTAMINEN
192§ RAKENNUSTARKASTAJAN SIJAISUUSJÄRJESTELYT
193§ LUPA JATKAA KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN VIRAN HOITOA SIVUTOIMISESTI
194§ KESKUSKEITTIÖN MÄÄRÄAIKAISET TYÖSUHTEET
195§ LASTENOHJAAJAN PALKKAAMINEN PÄIVÄKODILLE
196§ YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJIEN VALINTA KORPELAN VOIMA KY:N SEURAAVAAN YHTYMÄKOKOUKSEEN
197§ MUUT ASIAT
Tiistai 19.11.2019 klo 09.00-11.50, Kunnanhallituksen kokoushuone
155§ KOKOUKSEN AVAUS
156§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 31.10.2019 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
157§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
158§ KOULUN JA PÄIVÄKODIN RAKENTAMISEN ALOITTAMINEN
159§ TEKNISEN JOHTAJAN VALINTA
160§ ISO-KORTENEVAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOKSEN VIREILLETULO, KOSOLANKANKAAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVAMUUTOKSEN VIREILLETULO SEKÄ HITTISENNEVAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVAMUUTOKSEN VIREILLETULO
161§ ILMOITUSASIAT
162§ TARKASTUSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENEN VALINTA
163§ HALLINTOJOHTAJAN VALINTA
164§ LUPA KOULUNKÄYNNIN OHJAAJAN PALKKAAMISEEN
165§ KOULUKURAATTORIN TOIMEN JATKAMINEN VUODELLE 2020
166§ LUPA PERHEPÄIVÄHOITAJAN PALKKAAMISEEN PÄIVÄKODILLE
167§ SIIVOOJAN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN KOULUTOIMESSA JA LUPA KOULUN SIIVOOJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMISEEN JA KESKUSKEITTIÖN KAHDEN OSA-AIKAISEN KEITTÄJÄN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMISEEN
168§ YMPÄRISTÖSIHTEERIN TÖIDEN JÄRJESTÄMINEN
169§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
170§ KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
171§ TERVASENJÄRVEN VIIMEISEN KUNNOSTUSPROJEKTIN HALLINNOINNISTA PÄÄTTÄMINEN
172§ YLITYSOIKEUDET VUODEN 2019 MENOIHIN
173§ MUUT ASIAT
174§ KORPELAN VOIMA KUNTAYHTYMÄN YLIMÄÄRÄISEN YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN
Tiistai 22.10.2019 klo 09.00-11.37, 12.25-14.25, Kunnanhallituksen kokoushuone
136§ KOKOUKSEN AVAUS
137§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
138§ KUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2020
139§ KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2020
140§ ASUNTOLAINOITETTUJEN VUOKRATALOJEN VUOKRANTARKISTUSHAKEMUKSET
141§ VAPAARAHOITTEISTEN ASUNTOJEN VUOKRAT 01.03.2020 LUKIEN
142§ TALOUSARVION LAADINTAOHJEET VUODELLE 2020
143§ TEKNISEN JOHTAJAN VALINTA
144§ HALLINTOJOHTAJAN VALINTA
145§ MAANVUOKRASOPIMUKSEN JATKAMINEN, SFC-HÄRMÄNSEUTU
146§ KOULUN JA PÄIVÄKODIN URAKOITSIJOIDEN VALINTA
147§ RAKENNUSTARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
148§ RAKENNUSVALVONNAN TAKSAN UUDISTAMINEN
149§ ASUNTOASIAT
150§ ILMOITUSASIAT
151§ KUNNALLINEN LAPSIRAHA VUODELLE 2020 / SÄÄNNÖT
152§ AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN
153§ LAUSUNTO POHJANMAAN ELY-KESKUKSELLE KAUSTISEN TE-TOIMISTON LAKKAUTTAMISESTA JA PALVELUJEN TARJOAMISESTA YHTEISPALVELUN ASIOINTIPISTEESSÄ 1.1.2020 ALKAEN
154§ MUUT ASIAT
Tiistai 24.09.2019 klo 09.00-11.27, Kunnanhallituksen kokoushuone
121§ KOKOUKSEN AVAUS
122§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 04.09.2019 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
123§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2019
124§ VUODEN 2020 TALOUSARVION RAAMI
125§ ISÄNNÖINTIPALKKIOT VUONNA 2020
126§ KIINTEISTÖ OY LESTIJÄRVEN VUOKRAKOTIEN KANSSA TEHTÄVÄ SOPIMUS KÄYTTÖ- JA HUOLTOTOIMESTA VUODELLE 2020
127§ VUODEN 2019 YRITTÄJÄN VALINTA
128§ ASUNTOASIAT
129§ ILMOITUSASIAT
130§ SAAMISET
131§ YMPÄRISTÖSIHTEERIN TÖIDEN JÄRJESTÄMINEN
132§ MUUT ASIAT
133§ TOHOLAMMIN MAASEUTUPALVELUISTA AIHEUTUVA LISÄTEHTÄVÄ JA -VASTUUN HUOMIOIMINEN PALKASSA
134§ LESTIN KOULUN RAKENTAMISSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN
135§ RAKENNUSTARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
Tiistai 27.08.2019 klo 09.00-12.14, Kunnanhallituksen kokoushuone
95§ KOKOUKSEN AVAUS
96§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 19.06.2019 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
97§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
98§ SELVITYS TARKASTUSLAUTAKUNNALLE ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETTYIHIN HAVAINTOIHIN
99§ HALLINTOJOHTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN JA AUKIJULISTAMINEN
100§ LAUSUNTO PÄIVÄRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA TEHTYYN VALITUKSEEN
101§ RETKEILYREITIT: LESTIJOKILAAKSON YLÄJUOKSU -INVESTOINTIHANKE
102§ ILMOITUSASIAT
103§ TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN PERUSTAMINEN
104§ ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA JA UUSIEN VALINTA
105§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS TILA 24:58
106§ LAUSUNTO KESKI POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOESITYKSESTÄ
107§ TEHTÄVÄ- JA VIRKAJÄRJESTELYT PELASTUSLAITOKSESSA
108§ ASUNTOASIAT
109§ HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN
110§ LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESTA LAIKSI KUNTALAIN 142 ja 144 §:N MUUTTAMISESTA
111§ LESTIN KOULUN RAKENTAMISSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN
112§ POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/UUDEN SÄHKÖASEMAN RAKENTAMINEN/KOSOLANKANGAS/KOSOLANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO OY
113§ POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/UUDEN SÄHKÖASEMAN RAKENTAMINEN/ISO KORTENEVA/KOSOLANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO OY
114§ POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/UUDEN SÄHKÖASEMAN RAKENTAMINEN/HITTISENNEVA/KOSOLANKANKAAN TUULIVOIMAPUISTO OY
115§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS TILA 24:35
116§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 141
117§ VALKEISEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 5
118§ MUUT ASIAT
119§ VANHAN KOULUN PURKAMISURAKOITSIJAN VALINTA
120§ KOULUN JA PÄIVÄKODIN URAKKATARJOUSPYYNNÖT
Keskiviikko 19.06.2019 klo 18.00-18.30, Kunnanhallituksen kokoushuone
92§ KOKOUKSEN AVAUS
93§ VANHAN KOULUN PURKAMISURAKOITSIJAN VALINTA
94§ MUUT ASIAT
Tiistai 11.06.2019 klo 09.00.11.32, Kunnanhallituksen kokoushuone
82§ KOKOUKSEN AVAUS
83§ SAAMISET
84§ KESKI-POHJANMAAN JA KRUUNUPYYN KUNTIEN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSSTRATEGIA 2020-2024
85§ ASUNTOASIAT
86§ ILMOITUSASIAT
87§ LESTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, KANERVIKKO/KAAVAN HYVÄKSYMINEN
88§ RAKENNUSTARKASTUKSEN JÄRJESTÄMINEN
89§ HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN
90§ TEKNISEN JOHTAJAN VALINTA
91§ MUUT ASIAT
Tiistai 21.05.2019 klo 09.00-10.28, Kunnanhallituksen kokoushuone
70§ KOKOUKSEN AVAUS
71§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 29.04.2019 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
72§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
73§ TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖSOPIMUS
74§ LAUSUNTO KESKI-POHJANMAAN 5.VAIHEMAAKUNTAKAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA
75§ VETOOMUS SOITELLE PALVELUSETELIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUISSA
76§ ILMOITUSASIAT
77§ LAINA-ANOMUS
78§ LUPA KAHDEN OSA-AIKAISEN KOULUNKÄYNTIOHJAAJAN PALKKAAMISEEN
79§ LUPA LÄHIHOITAJAN/LASTEN JA NUORTEN HOITOON ERIKOISTUNEEN PALKKAAMISEEN PÄIVÄKODILLE
80§ KUNTATODISTUSOHJELMA KUNTARAHOITUS OY:N KANSSA
81§ MUUT ASIAT
Tiistai 16.04.2019 klo 09.00-10.50, Kunnanhallituksen kokoushuone
59§ KOKOUKSEN AVAUS
60§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
61§ HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
62§ RAKENNUSTARKASTAJAN/TEKNISEN JOHTAJAN VALINTA
63§ ASUNTOASIAT
64§ PÄIVÄRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAAVAN HYVÄKSYMINEN
65§ PAPPILANPURON ASEMAKAAVAN MUUTOS
66§ ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMESTA JA UUDEN VALINTA
67§ ILMOITUSASIAT
68§ MUUT ASIAT
69§ LESTIN KOULUN VÄISTÖTILATARVE LUKUVUODEN 2019-2020 ALUSTA
Torstai 28.03.2019 klo 09.00-12.23, Kunnanhallituksen kokoushuone
38§ KOKOUKSEN AVAUS
39§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 28.02.2019 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
40§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
41§ HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2018
42§ KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUKSEN MUKAINEN ARVIOINTI- JA TAVOITEKESKUSTELU
43§ ESITYKSET 6.12.2019 MYÖNNETTÄVISTÄ KUNNIAMERKEISTÄ
44§ KESKI-POHJANMAAN LIITON PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
45§ PEURANPOLKU-HANKE
46§ ILMOITUSASIAT
47§ KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/PUROLA, KALLIOKOSKI
48§ YLITYSOIKEUS VUODEN 2018 MENOIHIN
49§ VUOKRASOPIMUS JAANA RUUTTULA
50§ MAANKÄYTTÖSOPIMUSANOMUS
51§ POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/KIISKILÄ PIRJO/RANTA-ASEMAKAAVASSA MÄÄRITELLYN VARASTON KERROSALAN (30 m2) YLITYS
52§ TALOUSARVIOYLITYKSET 2018
53§ SAAMISET
54§ LUPA TUNTIOPETTAJAN VIRAN TÄYTTÄMISEEN JA VIRAN AUKI JULISTAMISEEN
55§ YLITYSOIKEUS VUODEN 2018 MENOIHIN
56§ LESTIN KOULUN VÄISTÖTILATARVE LUKUVUODEN 2019-2020 ALUSTA
57§ VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINTAKERTOMUS
58§ MUUT ASIAT
Tiistai 19.02.2019 klo 09.00-11.39, Kunnanhallituksen kokoushuone
20§ KOKOUKSEN AVAUS
21§ YIT RAKENNUS OY:N JA LESTIJÄRVEN KUNNAN VÄLINEN MAANVUOKRASOPIMUS
22§ POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/VELI-MATTI HUHTALA/RANTA-ASEMAKAAVASSA MÄÄRITELLYN SAUNAN KERROSALAN (20 M2) YLITYS
23§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
24§ RAKENNUSTARKASTAJAN/TEKNISEN JOHTAJAN VALINTA
25§ ASUNTOASIAT
26§ AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN
27§ KUNNANVIRASTON SULKEMINEN KESÄLLÄ 2019 SEKÄ 31.5.2019
28§ KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKIO
29§ YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTOS
30§ KASENET LIIKELAITOKSEN LAKKAUTTAMINEN
31§ TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINTASUUNNITELMAN 2019-2023 TARKISTAMINEN
32§ MAA-ALUEEN VUOKRAAMINEN LESTIJÄRVEN PALOMIEHET RY:LLE
33§ KOROTTOMAN LAINAN MYÖNTÄMINEN LESTIJÄRVEN PALOMIEHET RY:LLE
34§ ILMOITUSASIAT
35§ LESTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, KANERVIKKO
36§ LESTIN KOULUN LVI-, SÄHKÖ- JA RAKENNESUUNNITTELUN TARJOUKSET
37§ MUUT ASIAT
Tiistai 22.01.2019 klo 09.00-12.09, Kunnanhallituksen kokoushuone
1§ KOKOUKSEN AVAUS
2§ KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUODELLE 2019
3§ KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN, KOKOUKSESTA ILMOITTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
4§ KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2019
5§ TILAPÄISLAINOJEN OTTOVALTUUTUS VUODELLE 2019
6§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 19.12.2018 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
7§ KUNNAN ASUKKAIDEN JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET
8§ YLEISHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN
9§ SAAMISET
10§ ASUNTOASIAT
11§ POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/RANTA-ASEMAKAAVASSA MERKITYLLE RM-TONTILLE RAKENNETUN RAKENNUKSEN MUUTOS PYSYVÄKSI ASUNNOKSI
12§ RAKENNUSTARKASTAJAN SIJAISUUSJÄRJESTELYT
13§ PÄIVÄRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS
14§ HAKEOSUUSKUNNAN TOIMITTAMAN LÄMMÖN HINNAN TARKASTUS
15§ RAKENNUSTARKASTAJAN/TEKNISEN JOHTAJAN VALINTA
16§ ILMOITUSASIAT
17§ VUOKRASOPIMUS LIIKETALON LIIKEHUONEISTOSTA 2
18§ KUTSUNTALAUTAKUNNAN EDUSTAJA
19§ MUUT ASIAT
Tiistai 11.12.2018 klo 09.00-12.14, Kunnanhallituksen kokoushuone
165§ KOKOUKSEN AVAUS
166§ TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021
167§ YLEISHALLINNON TALOUSARVIO JA KÄYTTÖSUUNNITELMA V. 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2021
168§ PAIKALLISEEN TULOKSELLISUUTEEN PERUSTUVAN KERTAERÄN PERUSTEISTA JA MAKSAMISESTA
169§ ALTTI SEIKKULAN MUOTOKUVA
170§ LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, MAKSUMÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN SEKÄ PANKKITILIEN KÄYTTÄJIEN NIMEÄMINEN JA ATK-MAKSULIIKENTEEN HOITAJAT VUODELLE 2019
171§ KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHOJEN JAKO 2019
172§ EDUSTAJAT OSAKEYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIIN
173§ KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNNISSA
174§ KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN AJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄPITO
175§ HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2020
176§ KUNNALLINEN LAPSIRAHA VUODELLE 2019 / SÄÄNNÖT
177§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
178§ ILMOITUSASIAT
179§ SOITEN PERUSSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITTAMINEN
180§ ATERIAKORVAUKSET JA RAVINTOEDUT
181§ VALKEISEN TONTTIEN LUOTTOTAPPION KIRJAAMINEN
182§ RAKENNUSTARKASTAJAN/TEKNISEN JOHTAJAN VALINTA
183§ PAIKALLISEN JÄRJESTELYERÄN KÄYTTÖ 1.1.2019 LUKIEN
184§ POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/RANTA-ASEMAKAAVASSA MERKITYLLE RM-TONTILLE RAKENNETUN RAKENNUKSEN MUUTOS PYSYVÄKSI ASUNNOKSI
185§ LESTIN KOULUN PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELUN TARJOUKSET
186§ MUUT ASIAT
Tiistai 20.11.2018 klo 09.00-10.51, Kunnanhallituksen kokoushuone
148§ KOKOUKSEN AVAUS
149§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 07.11.2018 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
150§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
151§ YLITYSOIKEUS VUODEN 2018 MENOIHIN
152§ LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI KUNTALAIN MUUTTAMISESTA
153§ ILMOITUSASIAT
154§ ASUNTOASIAT
155§ YIT RAKENNUS OY:N JA LESTIJÄRVEN KUNNAN VÄLINEN MAANVUOKRASOPIMUS
156§ YLEISESTÄ ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKASTA PÄÄTTÄMINEN VUODEN 2019 EDUSKUNTA- JA EUROPARLAMENTTIVAALEISSA SEKÄ MAHDOLLISISSA MAAKUNTAVAALEISSA
157§ VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKOISTA PÄÄTTÄMINEN JA VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2019 EDUSKUNTA- JA EUROPARLAMENTTIVAALEJA SEKÄ MAHDOLLISIA MAAKUNTAVAALEJA VARTEN
158§ KOULUKURAATTORIN TOIMEN PERUSTAMINEN VUODELLE 2019
159§ SIIVOOJAN TYÖSUHTEEN JATKAMINEN KOULUTOIMESSA JA LUPA KOULUN SIIVOOJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMISEEN JA KESKUSKEITTIÖN KAHDEN OSA-AIKAISEN KEITTÄJÄN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMISEEN
160§ KIRJASTOVIRKAILIJAN TYÖSUHTEEN MUUTTAMINEN KOKOPÄIVÄISEKSI KIRJASTOVIRKAILIJAKSI
161§ TALOUSARVIOYLITYS/DISCOLANDIN PURKU
162§ POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/RANTA-ASEMAKAAVASSA MERKITYLLE RA-TONTILLE RAKENNETUN KESÄMÖKIN MUUTOS PYSYVÄKSI ASUNNOKSI
163§ LUPA KUNNANHALLITUKSELTA SIIVOOJAN TOIMEN TÄYTTÄMISEN JATKAMISEEN
164§ MUUT ASIAT
Tiistai 23.10.2018 klo 13.00-15.13, Kunnanhallituksen kokoushuone
127§ KOKOUKSEN AVAUS
128§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 27.09.2018 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
129§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
130§ KUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019
131§ KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019
132§ ASUNTOLAINOITETTUJEN VUOKRATALOJEN VuOKRANTARKISTUSHAKEMUKSET
133§ VAPAARAHOITTEISTEN ASUNTOJEN VUOKRAT 01.03.2019 LUKIEN
134§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
135§ TALOUSARVION LAADINTAOHJEET VUODELLE 2019
136§ ILMOITUSASIAT
137§ KUNNANVIRASTON SULKEMINEN 7.12.2018
138§ ASUNTOASIAT
139§ PÄIVÄRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS
140§ KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/HILLUKKA, VASALAMPI
141§ KAUPPAKIRJAN HYVÄKSYMINEN/HILLUKKA, KAMULA
142§ MOOTTORITYÖKONEEN MYYMINEN
143§ POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/RANTA-ASEMAKAAVASSA MERKITYLLE RA-TONTILLE RAKENNETUN KESÄMÖKIN MUUTOS PYSYVÄKSI ASUNNOKSI
144§ ALUEELLISEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
145§ TYÖPLUSKUNTA OY:N OSAKEPÄÄOMAN MERKITSEMINEN
146§ IRTISANOUTUMINEN RAKENNUSTARKASTAJAN VIRASTA JA PAIKAN AUKIJULISTAMINEN
147§ MUUT ASIAT
Tiistai 18.09.2018 klo 13.00-14.56, Kunnanhallituksen kokoushuone
114§ KOKOUKSEN AVAUS
115§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
116§ ÄIDINKIELEN LEHTORIN VIRKAVAPAUSANOMUS/MAUNULA
117§ YLITYSOIKEUS KULUVAN VUODEN TALOUSARVIOON, PERUSKOULUT
118§ VUODEN 2019 TALOUSARVION RAAMI
119§ ISÄNNÖINTIPALKKIOT VUONNA 2019
120§ KIINTEISTÖ OY LESTIJÄRVEN VUOKRAKOTIEN KANSSA TEHTÄVÄ SOPIMUS KÄYTTÖ- JA HUOLTOTOIMESTA VUODELLE 2019
121§ SAAMISET
122§ VUODEN 2018 YRITTÄJÄN VALINTA
123§ ILMOITUSASIAT
124§ VUOKRASOPIMUS LIIKETALON SVIITISTÄ
125§ ENTER - ELÄMÄSSÄ ETEENPÄIN! -HANKE
126§ MUUT ASIAT
Tiistai 28.08.2018 klo 09.00-11.30, Kunnanhallituksen kokoushuone
91§ KOKOUKSEN AVAUS
92§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 26.06.2018 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
93§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
94§ LUPA TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN ASUNTO YM. REMONTTEJA VARTEN
95§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2018
96§ ALOITE YLIOPISTOKESKUSTOIMINTAAN SITOUTUMISESTA UUDELLA SOPIMUSKAUDELLA 1.1.2019 - 31.12.2024
97§ KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMA 2040 JA MAAKUNTAOHJELMA 2018-2021 MAASEUTUTYÖRYHMÄN JÄSENTEN NIMEÄMINEN
98§ ASUNTOASIAT
99§ KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
100§ SELVITYS TARKASTUSLAUTAKUNNALLE ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESITETTYIHIN HAVAINTOIHIN
101§ ILMOITUSASIAT
102§ LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI KUNTARAKENNELAIN MUUTTAMISESTA
103§ ERON MYÖNTÄMINEN LUOTTAMUSTOIMISTA/LINDA OTSING JA UUSIEN VALINTA
104§ VUOKRASOPIMUS EVELIINA JUSSILA
105§ LAUSUNTOPYYNTÖ KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOPÄÄTÖS 2019-2020
106§ LAUSUNTO KESKI POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOESITYKSESTÄ
107§ KESKI-POHJANMAAN OHJAAMON OHJAUSRYHMÄ EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJIEN VALINTA
108§ ERON MYÖNTÄMINEN SIVISTYLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ
109§ MAANVUOKRASOPIMUS FINN SPRING OY
110§ MAAKUNTAOHJELMAN MAASEUTUTYÖRYHMÄN EDUSTAJAN JA VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN
111§ LESTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, KANERVIKKO/OAS
112§ LESTIJÄRVEN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS, KANERVIKKO/KAAVALUONNOS
113§ MUUT ASIAT
Maanantai 18.06.2018 klo 09.00-11.40, Kunnanhallituksen kokoushuone
74§ KOKOUKSEN AVAUS
75§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
76§ SAAMISET
77§ LUPA KIRJASTON KESÄLOMASIJAISEN PALKKAAMISEEN
78§ LUPA PÄIVÄKOTIAPULAISEN JA LÄHIHOITAJAN PALKKAAMISEEN PÄIVÄKODILLE
79§ LUPA KOULUKURAATTORIN TEHTÄVÄN JATKAMISEEN LV 2018-2019
80§ LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI VERONTILITYSLAIN 5 A JA 13 §:N MUUTTAMISESTA
81§ ESITYS VALKEISEN KIINTEISTÖN SEKÄ MOOTTORITYÖKONEEN MYYNNISTÄ
82§ LESTIJÄRVEN VESISTÖALUEEN OHJAUSRYHMÄN PERUSTAMINEN
83§ KIINTEISTÖNLUOVUTUSILMOITUKSET
84§ ILMOITUSASIAT
85§ LUPA KEITTÄJÄN SIJAISEN PALKKAAMISEEN KESKUSKEITTIÖLLE
86§ MAANVUOKRASOPIMUS FINN SPRING OY
87§ ISO-KORTENEVAN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVAN MUUTOS TÖPÖKALLION ALUEELLA
88§ ISO-KORTENEVAN TUULIPUISTON TÖPÖKALLION OSAYLEISKAAVALUONNOS
89§ MUUT ASIAT
90§ KIRKONKYLÄN RANTA-ALUEEN KAAVAMUUTOS
Tiistai 22.05.2018 klo 09.00-11.41, Kunnanhallituksen kokoushuone
62§ KOKOUKSEN AVAUS
63§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 03.05.2018 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
64§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
65§ MAANTIE 18197 LAKKAUTTAMINEN MAANTIENÄ JA MUUTTAMINEN YKSITYISTIEKSI
66§ ILMOITUSASIAT
67§ KUNTASTRATEGIA VUOSILLE 2018-2021
68§ YLEISOHJE VIESTINNÄN JA TIEDOTTAMISEN PERIAATTEISTA
69§ ASUNTOASIAT
70§ LAUSUNTO LOUHOSALUEIDEN OSAYLEISKAAVAT, KELIBER OY/KAAVALUONNOS
71§ MUUT ASIAT
72§ EDUSTAJIEN VALINTA MAAKUNTAOHJELMAN TYÖRYHMIIN
73§ KASENETIN YHTIÖTTÄMINEN
Maanantai 23.04.2018 klo 09.00-11.07, Kunnanhallituksen kokoushuone
47§ KOKOUKSEN AVAUS
48§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
49§ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
50§ PELASTUSTOIMEN YHTEISTOIMINTASOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
51§ ILMOITUSASIAT
52§ LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOKUNTIEN ESITYSLISTAT JA PÖYTÄKIRJAT
53§ ASUNTOASIAT
54§ LAUSUNTO METSÄHALLITUKSEN KESKI- JA POHJOIS-POHJANMAAN LUONNONVARASUUNNITELMASTA
55§ TIETOSUOJAVASTAAVAN NIMEÄMINEN
56§ LESTIJÄRVEN RETKEILYKOHTEIDEN KUNNOSTUS JA YLLÄPITO
57§ KOULUTUSYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN
58§ VANHAN KOULUN PURKAMINEN JA UUDEN KOULUKESKUKSEN SUUNNITTELU- RAKENTAMISTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN
59§ LUPA KAHDEN OSA-AIKAISEN KOULUNKÄYNTIOHJAAJAN PAIKAN TÄYTTÄMISEEN
60§ LUPA TUNTIOPETTAJAN PALKKAAMISEEN LV 2018-2019
61§ MUUT ASIAT
Tiistai 03.04.2018 klo 09.00-14.50, Kunnanhallituksen kokoushuone
33§ KOKOUKSEN AVAUS
34§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 01.03.2018 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
35§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
36§ HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2017
37§ KUNNANJOHTAJAN JOHTAJASOPIMUKSEN MUKAINEN ARVIOINTI- JA TAVOITEKESKUSTELU
38§ VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINTAKERTOMUS
39§ SAAMISET
40§ ILMOITUSASIAT
41§ POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/RANTA-ASEMAKAAVASSA MERKITYLLE RA-TONTILLE RAKENNETUN KESÄMÖKIN MUUTOS PYSYVÄKSI ASUNNOKSI
42§ LUPA TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN
43§ TALOUSHALLINTO- JA PALKKAOHJELMIEN HANKINTA
44§ ESITYKSET 6.12.2018 MYÖNNETTÄVISTÄ KUNNIAMERKEISTÄ
45§ MUUT ASIAT
46§ VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS SEKÄ TOIMINTAKERTOMUS
Tiistai 20.02.2018 klo 09.00-11.58, Kunnanhallituksen kokoushuone
11§ KOKOUKSEN AVAUS
12§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 25.01.2018 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
13§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
14§ LESTIJÄRVEN SOTAVETERAANIT RY:N AVUSTUSHAKEMUS KOTIPALVELUTOIMINTAAN
15§ AVUSTUSMÄÄRÄRAHAN JAKAMINEN
16§ KUNNANVIRASTON SULKEMINEN KESÄLLÄ 2018 SEKÄ 30.4.2018 JA 11.5.2018
17§ KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKIO
18§ PÄIVITTÄISTAVARASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN
19§ ILMOITUSASIAT
20§ KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSET TUULIVOIMAAKAAVOJEN VALITUKSISTA
21§ LUPA MATEMATIIKAN, FYSIIKAN JA KEMIAN LEHTORIN VIRAN TÄYTTÄMISEEN
22§ LUPA PERHEPÄIVÄHOITAJAN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMISEEN
23§ KESKUSKEITTIÖN OSTOPALVELUN HINNAT VUODELLE 2018
24§ ASUNTOASIAT
25§ VALINNANVAPAUSPILOTTI
26§ TIENHOITO KESKI-POHJANMAAN ALUEELLA
27§ PÄIVÄHOIDON TILOJEN KUNNOSTAMINEN JA URAKKATARJOUSTEN KÄSITTELYN VALTUUTUS TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE
28§ ASUINTONTTIEN MYYMINEN 150-VUOTISJUHLAVUONNA
29§ LISÄMÄÄRÄRAHA TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON OHJELMIIN SEKÄ YLITYSOIKEUS YLEISHALLINTOON
30§ JUKOLAN VUOKRIEN TARKISTUKSET
31§ OPETUKSEN SIIRTÄMINEN VÄISTÖTILOIHIN VANHASTA KOULURAKENNUKSESTA
32§ MUUT ASIAT
Tiistai 16.01.2018 klo 09.00-10.33, Kunnanhallituksen kokoushuone
1§ KOKOUKSEN AVAUS
2§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
3§ KUNNAN ASUKKAIDEN JA VALTUUTETTUJEN ALOITTEET
4§ YLEISHALLINNON KÄYTTÖSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN
5§ SAAMISET
6§ RAKENNUSTARKASTAJA/TEKNISEN JOHTAJAN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN
7§ ILMOITUSASIAT
8§ KUTSUNTALAUTAKUNNAN EDUSTAJA
9§ ASUNTOASIAT
10§ MUUT ASIAT
Perjantai 15.12.2017 klo 09.00-11.07, Kunnanhallituksen kokoushuone
222§ KOKOUKSEN AVAUS
223§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 07.12.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
224§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
225§ TYÖSUOJELUPÄÄLLIKÖN VALINTA
226§ KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUODELLE 2018
227§ KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN, KOKOUKSESTA ILMOITTAMINEN JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
228§ KUNNAN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN VUONNA 2018
229§ TILAPÄISLAINOJEN OTTOVALTUUTUS VUODELLE 2018
230§ LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, MAKSUMÄÄRÄYKSEN ANTAMINEN SEKÄ PANKKITILIEN KÄYTTÄJIEN NIMEÄMINEN JA ATK-MAKSULIIKENTEEN HOITAJAT VUODELLE 2018
231§ ATERIAKORVAUKSET JA RAVINTOEDUT
232§ KEHITTÄMISMÄÄRÄRAHOJEN JAKO 2018
233§ EDUSTAJAT OSAKEYHTIÖIDEN YHTIÖKOKOUKSIIN
234§ KUNNANHALLITUKSEN EDUSTUS LAUTAKUNNISSA
235§ KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSTEN AJAN JA PAIKAN MÄÄRÄÄMINEN SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN JA NÄHTÄVÄNÄPITO
236§ ILMOITUSASIAT
237§ KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ALUEIDENKÄYTÖN PALVELUKOKONAISUUDEN VALMISTELUN ESISELVITYSKYSELY KUNTIEN MAAKUNNALLISEN YHTEISTYÖN MAHDOLLISUUKSIEN KARTOITTAMISTA VARTEN
238§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KORTTELISSA 42 HYVÄKSYMINEN
239§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KORTTELISSA 80 HYVÄKSYMINEN
240§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KORTTELI 82 HYVÄKSYMINEN
241§ VANHAN TANSSILAVAN DISCOLANDIN PURKAMINEN
242§ MUUT ASIAT
Perjantai 24.11.2017 klo 09.00-11.41, Kunnanhallituksen kokoushuone
204§ KOKOUKSEN AVAUS
205§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 07.11.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
206§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
207§ TALOUSARVIO VUODELLE 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020
208§ YLEISHALLINNON TALOUSARVIO JA KÄYTTÖSUUNNITELMA V. 2018 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020
209§ YLITYSOIKEUS VUODEN 2017 MENOIHIN
210§ SUOMEN KUNTALIITON VALTUUSKUNNAN VAALI
211§ ASUNTOASIAT
212§ LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA LAIKSI ASIAKKAAN VALINNANVAPAUDESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLOSSA
213§ ILMOITUSASIAT
214§ VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOJEN TARKISTUKSET
215§ POIKKEAMISLUPAHAKEMUS/LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVASSA MÄÄRITELLYN ERILLISEN SAUNARAKENNUKSEN MAKSIMIKERROSALAN YLITYS/LESTIN KÄMPPÄOSUUSKUNTA
216§ TYÖLLISTÄMISPALVELUJEN HANKINTA KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLTÄ KAUSTISEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA
217§ OFFICE 365 KÄYTTÖÖNOTTO SEUTUKUNNAN KUNNISSA
218§ LUPA KIRJASTOTOIMENJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMISEEN SIVUTOIMISESTI
219§ KIRSI SALOSEN IRTISANOUTUMINEN PÄIVÄHOIDON OHJAAJAN VIRASTA JA LUPA VIRKASUHTEEN TÄYTTÄMISEEN
220§ LUPA KOULUN SIIVOOJAN TYÖSUHTEEN TÄYTTÄMISEEN JA KESKUSKEITTIÖN OSA-AIKAISEN KEITTÄJÄN SIJAISUUDEN TÄYTTÄMISEEN
221§ MUUT ASIAT
Maanantai 30.10.2017 klo 09.00-12.01, Kunnanhallituksen kokoushuone
177§ KOKOUKSEN AVAUS
178§ KUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2018
179§ KIINTEISTÖVEROPROSENTTIEN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2018
180§ ASUNTOLAINOITETTUJEN VUOKRATALOJEN VUOKRANTARKISTUSHAKEMUKSET
181§ VAPAARAHOITTEISTEN ASUNTOJEN VUOKRAT 01.03.2018 LUKIEN
182§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
183§ TALOUSARVION LAADINTAOHJEET VUODELLE 2018
184§ JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNTAA KOSKEVAN SOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN
185§ EDUSTAJAN NIMEÄMINEN SOITEN YHTYMÄHALLITUKSEEN
186§ SAAMISET
187§ ILMOITUSASIAT
188§ SOSIAALIHUOLLON KOTIIN KULJETETTAVIEN ATERIOIDEN PALVELUN JÄRJESTÄMINEN
189§ TUKIPALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN KESKI-POHJANMAAN MAAKUNNASSA JA LESTIJÄRVEN KUNNAN PERIAATELINJAUS TUKIPALVELUYHTIÖÖN LIITTYMISESTÄ
190§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS/JOKELA 11:126
191§ KOULUKESKUKSEN SUUNNITTELUTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN
192§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
193§ LAUSUNTO KESKI-POHJANMAAN MAAKUNTASUUNNITELMASTA 2040 JA MAAKUNTAOHJELMASTA 2018-2021 SEKÄ MAAKUNTAOHJELMAN YMPÄRISTÖSELOSTUKSESTA
194§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KORTTELISSA 42 HYVÄKSYMINEN
195§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KORTTELISSA 80 HYVÄKSYMINEN
196§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUKSEN KORTTELI 82 HYVÄKSYMINEN
197§ PÄIVÄRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS
198§ KOULUTILOJEN RAKENTAMINEN JA KUNNOSTAMINEN
199§ VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021/ERON MYÖNTÄMINEN VARAJÄSENYYDESTÄ
200§ MAANVUOKRASOPIMUS FINN SPRING OY
201§ SIIRTOVIEMÄRIN SUUNNITTELUN OHJAUSRYHMÄ
202§ SOITEN 2018 TOIMINNALLISET MUUTOKSET
203§ MUUT ASIAT
Perjantai 22.09.2017 klo 09.00-11.56, Kunnanhallituksen kokoushuone
158§ KOKOUKSEN AVAUS
159§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
160§ VUODEN 2018 TALOUSARVION RAAMI
161§ ISÄNNÖINTIPALKKIOT VUONNA 2018
162§ KIINTEISTÖ OY LESTIJÄRVEN VUOKRAKOTIEN KANSSA TEHTÄVÄ SOPIMUS KÄYTTÖ- JA HUOLTOTOIMESTA VUODELLE 2018
163§ SAAMISET
164§ VUODEN 2017 YRITTÄJÄN VALINTA
165§ ASUNTOASIAT
166§ YLEISESTÄ ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKASTA PÄÄTTÄMINEN VUODEN 2017 PRESIDENTINVAALEISSA
167§ VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKOISTA PÄÄTTÄMINEN JA VAALILAUTAKUNNAN JA VAALITOIMIKUNNAN ASETTAMINEN VUODEN 2017 PRESIDENTINVAALEJA VARTEN
168§ LAUSUNTO VUODEN 2018 TAKSILUPAKIINTIÖIDEN VAHVISTAMISTA VARTEN
169§ ILMOITUSASIAT
170§ VANHUS- JA VAMMAISNEUVOSTON NIMEÄMINEN AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
171§ POIKKEAMISLUPAHAKEMUS, ASUINRAKENNUKSEN RAKENTAMINEN/KUOPPAKANGAS RICKY JA SOILI
172§ NUORISOVALTUUSTON KUMMIJÄSENEN VALINTA
173§ LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE TOHOLAMPI-LESTIJÄRVI TUULIVOIMAPUISTON SAYLEISKAAVASTA JÄTETYSTÄ VALITUKSESTA
174§ PÄIVÄRANNAN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS
175§ PUNTTISALIN SIIRTÄMINEN PÄIVÄKODIN TILOJEN VIERESTÄ LUONNONTUOTEASEMAN TILOIHIN
176§ MUUT ASIAT
Perjantai 18.08.2017 klo 09.00-11.59, Kunnanhallituksen kokoushuone
143§ KOKOUKSEN AVAUS
144§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
145§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN JA OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2017
146§ KUNNALLINEN LAPSIRAHAA VUODELLE 2018 / SÄÄNNÖT
147§ ASUNTOASIAT
148§ ILMOITUSASIAT
149§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 06.07.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA
150§ MAASEUTULAUTAKUNNAN JÄSENTEN VALINTA
151§ LUPA OSA-AIKAISEN LÄHIHOITAJAOPPISOPIMUSTYÖNTEKIJÄN PALKKAAMISEEN PÄIVÄKODILLE
152§ RAKENNUSTARKASTAJA/TEKNISEN JOHTAJAN VIRKAVAALIN JA PALKAN VAHVISTAMINEN
153§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 42
154§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 80
155§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 82
156§ ESITYS KUNNANHALLITUKSELLE TEIDEN NIMIEN TARKISTAMISEKSI JA NIMEÄMISEKSI
157§ MUUT ASIAT
Tiistai 27.06.2017 klo 09.00-12.57, Kunnanhallituksen kokoushuone
116§ KOKOUKSEN AVAUS
117§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 01.06.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
118§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
119§ LISÄMÄÄRÄRAHA KIRJASTON YLÄKERRAN LÄMPÖERISTÄMISEEN JA VESSAN RAKENTAMISEEN
120§ TEKNISEN TOIMEN TAKSOJEN MÄÄRITTÄMINEN
121§ LISÄMÄÄRÄRAHA RAKENNUSVALVONNAN JA TEKNISEN TOIMISTON LAITTEISTO- JA OHJELMISTOPÄIVITYKSIIN
122§ SISÄILMA-ASIAT
123§ SOPIMUS KARHUNPIILON YLLÄPIDOSTA JA HUOLLOSTA
124§ ILMOITUSASIAT
125§ MAASEUTULAUTAKUNNAN JÄSENMÄÄRÄ VUOSINA 2017-2021
126§ KONSERNIOHJAUKSEN SEKÄ SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN JAOSTO
127§ MAA-AINESLUVAN SIIRTO JUHA NISULALTA TEIJO BRANDTILLE
128§ ASUNTOASIAT
129§ SAAMISET
130§ KUNTIA EDUSTAVIEN JÄSENTEN EHDOTTAMINEN VEROTUKSEN OIKAISULAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDELLE 2018-2022
131§ VARASTOTILAN RAKENTAMINEN FINN SPRING OY:LLE
132§ LESTIJÄRVEN KUNTA 150-VUOTISJUHLATOIMIKUNTA
133§ KIRKONKYLÄN RANTA-ALUEEN IDEATYÖRYHMÄN NIMEÄMINEN
134§ RAKENNUSTARKASTAJAN/TEKNISEN JOHTAJAN VALINTA
135§ LAUSUNTO KESKI POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOESITYKSESTÄ
136§ LESTIJOKISEUDUN YMPÄRISTÖYHDISTYKSEN LAINA-ANOMUS
137§ EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KORPELAN VOIMAN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
138§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 42
139§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 80
140§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELI 82
141§ TOHOLAMPI-LESTIJÄRVEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA - HYVÄKSYMINEN
142§ MUUT ASIAT
Tiistai 23.05.2017 klo 09.00-11.34, Kunnanhallituksen kokoushuone
76§ KOKOUKSEN AVAUS
77§ VALTUUSTON SUHTEELLISTEN VAALIEN VAALILAUTAKUNNAN VALINTA AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
78§ KUNNANVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN, ENSIMMÄISEN JA TOISEN VARAPUHEENJOHTAJAN VAALI VUODELLE 2017
79§ KUNNANHALLITUKSEN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
80§ TARKASTUSLAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
81§ KESKUSVAALILAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 1.5.2017-31.5.2021
82§ SIVISTYSLAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
83§ TEKNISEN LAUTAKUNNAN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
84§ SUOMENSELÄN KANSALAISOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENTEN JA VARAJÄSENTEN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
85§ SEUTUVALTUUSTON LESTIJÄRVEN EDUSTAJIEN VALINTA AJALLE 1.6.2017-31.5.2019
86§ KIINTEISTÖTOIMITUSTEN USKOTTUJEN MIESTEN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
87§ KESKI-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON JÄSENEN VAALI AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
88§ KESKI-POHJANMAAN LIITON EDUSTAJAKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA
89§ JÄSENTEN VALINTA KESKI-POHJANMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTOON AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
90§ EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN KORPELAN VOIMAN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
91§ KÄRÄJÄOIKEUDEN LAUTAMIESTEN VALINTA AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
92§ KINNULAN LUKION JOHTOKUNNAN JÄSENEN VALINTA AJALLE 1.6.2017-31.5.2021
93§ EDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄRVISEUDUN JÄTELAUTAKUNTAAN TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
94§ POLIISIPIIRIN NEUVOTTELUKUNNAN JÄSENEN VALINTA
95§ KESKI-POHJANMAAN JA PIETARSAAREN ALUEEN PELASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
96§ JÄSENTEN VALINTA KUNNALLISNEUVOS VÄINÖ HAUTALAN MUISTORAHASTON HOITOKUNTAAN
97§ KESKI-POHJANMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYSLAUTAKUNNAN JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
98§ VIITASAAREN ALUEEN MUSIIKKIOPISTON JOHTOKUNNAN JÄSENEN VALINTA TOIMIKAUDEKSI 1.6.2017-31.5.2021
99§ VALTUUSTON KOKOUKSEN 16.05.2017 PÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO
100§ LAUTAKUNTIEN PÄÄTÖSTEN TIEDOTTAMINEN KUNNANHALLITUKSELLE
101§ NUORISOVALTUUSTON ASETTAMINEN JA SÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN
102§ LESTIJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS/LAAJENNUS
103§ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
104§ IRTISANOUTUMINEN RAKENNUSTARKASTAJAN VIRANSIJAISUUDESTA
105§ ASUNTOASIAT
106§ KASENETIN TOIMINNAN YHTIÖITTÄMISPÄÄTÖS
107§ ILMOITUSASIAT
108§ SOPIMUS KARHUNPIILON YLLÄPIDOSTA JA HUOLLOSTA
109§ VANHUSTEN PALVELUTALON RAKENNUSTEN SIIRTÄMINEN KUNNAN OMISTUKSEEN
110§ TOHOLAMPI-LESTIJÄRVEN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA - HYVÄKSYMINEN
111§ LUPA KAHDEN KOULUNKÄYNTIOHJAAJAN PALKKAAMISEEN LUKUVUODEKSI
112§ APTEEKIN VUOKRASOPIMUS
113§ LUPA KIRJASTON KESÄLOMASIJAISEN PALKKAAMISEEN
114§ LESTIJÄRVEN KUNNAN SPRING MARKETING OY:LLE TAKAAMAN LAINAN LYHENNYSVAPAUDET
115§ MUUT ASIAT